ثبت نام گروه کارشناسی ( 9 )

کارشناسان گرامی طبق نظام نامه هیات رئیسه گروه های کارشناسی که از لینک بالا می توانید مطالعه نمایید ، ثبت نام گروه کارشناسی تا مورخ 7 آذر 1399 از طریق فرم پایین انجام می پذیرد . و انتخابات در نیمه دوم آذر ماه بصورت مجازی برگزار می گردد و از طریق وب سایت اطلاع رسانی می گردد.
توجه : اسامی کارشناسان محترمی که پیش از این از طریق وب سایت یا بصورت حضوری ثبت نام انجام داده اند به شرح زیر می باشد و نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
لازم به ذکر است کارشناسانی می توانند عضو گروه کارشناسی باشند که پروانه کارشناسی ایشان دارای اعتبار باشد.

5 عضو اصلی = 3 عضو + 1 عضو دامپروری دامپزشکی + 1 عضو کشاورزی و منابع طبیعی
+ 1 عضو علی البدل

ردیف نام نام خانوادگی رشته  کارشناسی 
1سیدعلی حسینی سیر دامپروري و دامپزشکي 
2سیده ساحلنیک سیردامپروري و دامپزشکي 
3بهزادگلیدامپروري و دامپزشکي 
4محمدرسولسبزئیدامپروري و دامپزشکي 
5محمدرضا ابراهیمي کشاورزي و منابع طبیعي
6کوروش ابلقي کشاورزي و منابع طبیعي
7غلامعباس ابوالفتحی کشاورزي و منابع طبیعي
8حمید بشیري اماني کشاورزي و منابع طبیعي
9حسن جلیلي کشاورزي و منابع طبیعي
10عبداله حدادي کشاورزي و منابع طبیعي
11رضا حمزه ئی کشاورزي و منابع طبیعي
12احسان خانی کشاورزي و منابع طبیعي
13کامبیز سعیدي کشاورزي و منابع طبیعي
14رضا قلخاني کشاورزي و منابع طبیعي
15علي محمدي کشاورزي و منابع طبیعي
16مجتبي مطلبي کشاورزي و منابع طبیعي
17حبیب اله مظاهری لقب کشاورزي و منابع طبیعي
18علي حیدر مهرابي کشاورزي و منابع طبیعي
19هادی میهنی کشاورزي و منابع طبیعي
20غلامرضا نعیمی کشاورزي و منابع طبیعي
21مرتضي هژیر کمال کشاورزي و منابع طبیعي
22محمد امیر فیضیکشاورزي و منابع طبیعي
23داریوشاحسانیکشاورزي و منابع طبیعي
24جوادصدیقی کامل کشاورزي و منابع طبیعي
25حمدالهدرویشیکشاورزي و منابع طبیعي
26هادي زارع الواني گیاهپزشکی 
27جعفر کاویاني دلشاد محصولات دامی 

مهلت ثبت نام به پایان رسید .

مطالب مرتبط