تقویم آموزشی کانون

به اطلاع همکاران محترم در کلیه گروههای کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان  میرساند:

 با فراوان شدن بستر  فنی جهت برگزاری کلاسهای آنلاین از هفته آتی در فضای ادبی کانکت اولین دوره کلاسهای عمومی به قرار زیر تشکیل میشود:

  1.  عنوان کلاس: مبانی کارشناسی و ارزیابی ، زمان: یکشنبه ها (3 تا 4 جلسه) از ساعت 16 الی 30/17 – اولین جلسه 1399/10/21
  2. عنوان کلاس: تفسیر حقوقی قوانین مرتبط با تکالیف قانونی کارشناس ، زمان: سه شنبه  ها (3 تا 4 جلسه) از ساعت 16:30 الی 17:30 – اولین جلسه 1399/10/23

 لینک و نحوه دسترسی متعاقبا از طریق گروه واتساپ و پیامک به اطلاع خواهد رسید.

ضمنا از همکاران محترم مجددا استدعا دارد کلاسهای  درخواستی و پیشنهادات خویش را از طریق تماس تلفنی و یا فضای مجازی در اختیار کانون و اینجانب قرار دهید. واحد آموزش از همکاران محترم نیز که در کسوت مدرس در کلاسهای آموزشی نقش ایفا نمایند نهایت استقبال را به عمل خواهد آورد.

باسپاس

 شهریار مهدوی

 مسوول آموزش کانون

مطالب مرتبط