کارشناسان رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت

گروه۸ : فنون هنری
رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ سید امیر موثق سراسر کشور ۳۸۲۸۳۵۴۵ ۰۹۱۸۸۱۱۶۵۲۸
۲ حسن توکلی استان همدان ۳۸۲۱۳۳۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۲۸۶۴
۳ نصراله پارسا زاده شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۷۰۷۴۳۴۹
۴ پیمان رسولی شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۷۸۲ ۰۹۱۸۰۰۱۶۰۶۸
۵ اسماعیل قلعه ای شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۸۱۲۷۱۹۰
۶ یارحسین کیهان پور شهرستان ملایر ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۰۰۴۶۲۶۴۱
7 اکبر امینی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09147095300
09359505843

مطالب مرتبط