کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان سال 1400 «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها »

0

اسامی کاندیدای تعاونی مسکن کانون کارشناسان دادگستری استان همدان

همکارانی که در فهرست زیر، مقابل نام آنها علامت ستاره وجود ندارد نسبت به تکمیل و ارسال فرم کاندیداتوری اقدام فرمایند.متقاضیان عضویت در هیات مدیره1-جناب آقای محمد رسول سبزئی*2- جناب آقای رضا کلامی*3-جناب آقای...