کارشناسان رشته لوازم خانگی و اداری

رشته: لوازم خانگی و اداری

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ جلال خالقیان سراسر کشور ۳۸۳۱۶۱۷۸ ۰۹۱۸۳۱۴۰۳۰۹
۲ عبدالحسین توسلی سراسر کشور ۰۹۱۲۳۵۹۷۶۳۷
3 مهدی حجازی فخر منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 8138260400 09121136488
4 افشین کریمی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)   09188145481