جدول عناوین صلاحیت‌های کارشناسی

جدول عناوین صلاحیت های کارشناسی

صلاحیت ها گروه ۱ـ منابع آب و معادن
دانلود الف: رشته معادن
دانلود ب: رشته مواد (شامل: فلزات-سرامیک-کامپوزیت)
دانلود پ: رشته مهندسی آب
صلاحیت ها گروه ۲ ـ ارزشیابی اموال منقول
دانلود الف: رشته آثار هنری و اشیاء نفیسه
دانلود ب: رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
دانلود پ: رشته ساعت و جواهرات
دانلود ت: رشته فرش
دانلود ث: رشته لوازم خانگی و اداری
صلاحیت ها گروه ۳ ـ امور پزشکی دارویی و غذایی
دانلود الف: رشته پزشکی
دانلود ب: رشته داروسازی و سم شناسی
دانلود پ: رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
صلاحیت ها گروه ۴ ـ امور مالی
دانلود الف: رشته آمار
دانلود ب: رشته امور بازرگانی
دانلود پ: رشته بیمه
دانلود ت: رشته تعیین نفقه
دانلود ث: رشته حسابداری و حسابرسی
دانلود ج: رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری
صلاحیت ها گروه ۵ ـ امور وسایط نقلیه
دانلود الف: رشته امور حمل و نقل (ترابری)
دانلود ب: رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
دانلود پ: رشته امور وسایط نقلیه ریلی
دانلود ت: رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی
دانلود ث: رشته امور وسایط نقلیه هوایی
صلاحیت ها گروه ۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری
دانلود الف: رشته ابنیه و آثار باستانی
دانلود ب: رشته امور ثبتی
دانلود پ: رشته برنامه‌ ریزی شهری
دانلود ت: رشته راه و ساختمان
دانلود ث: رشته معماری داخلی و تزئینات
دانلود ج: رشته مهندسی ترافیک
دانلود چ: رشته مهندسی محیط زیست
دانلود ح: رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
صلاحیت ها گروه ۷ ـ صنعت و فن ( دانلود بخشنامه صلاحیت گروه 7 )
دانلود الف: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
دانلود ب: رشته امور انرژی هسته‌ای
دانلود پ: رشته برق، الکترونیک و مخابرات
دانلود ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
دانلود ث: رشته تأسیسات ساختمانی
دانلود ج: رشته کامپیوتر(رایانه) و فناوری اطلاعات ( ICT,IT )
دانلود چ: رشته صنایع گاز و گازرسانی
دانلود ح: رشته صنایع نفت
دانلود خ: رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
دانلود د: رشته مهندسی هوافضا
دانلود ذ: رشته نساجی و رنگرزی
صلاحیت ها گروه ۸ ـ فنون هنری
دانلود الف: رشته امور ورزشی
دانلود ب: رشته تألیفات
دانلود پ: رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
دانلود ت: رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
دانلود ث: رشته تمبر
دانلود ج: رشته چاپ و چاپخانه
دانلود چ: رشته شعر و سرود
دانلود ح: رشته صنایع دستی
دانلود خ: رشته طراحی و گرافیک
دانلود د: رشته فیلم و عکاسی
دانلود ذ: رشته موسیقی
صلاحیت ها گروه ۹ ـ کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود الف: رشته آبزیان و شیلات
دانلود ب: رشته دامپروری و دامپزشکی
دانلود پ: رشته صنایع چوب
دانلود ت: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود ث: رشته گیاه پزشکی
دانلود ج: رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)
دانلود چ: رشته محیط زیست طبیعی 
صلاحیت ها گروه ۱۰ ـ خدمات اداری و عمومی
دانلود الف: رشته امور آموزشی
دانلود ب: رشته امور اداری و استخدامی
دانلود پ: رشته امور خبرنگاری‌و‌روزنامه‌نگاری
دانلود ت: رشته امور گمرکی
دانلود ث: رشته ایرانگردی و جهانگردی
دانلود ج: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
دانلود چ: رشته زبانهای خارجی
دانلود ح: رشته کتاب و کتابداری
صلاحیت ها گروه ۱۱ ـ ایمنی و حوادث
دانلود الف: رشته امور آتش‌سوزی و آتش‌ نشانی
دانلود ب: رشته امور اسلحه و مهمات
دانلود پ: رشته امنیت عمومی
دانلود ت: رشته حوادث ناشی از کار
دانلود ث: رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)
صلاحیت ها گروه ۱۲ ـ بیو و نانو تکنولوژی
دانلود