ارتباط با ما

نشانی پستی : همدان ، خیابان میرزاده عشقی ، تقاطع هنرستان (پیچ زندان) ، پلاک ۳۸۹ واحد3
شماره تماس : 08138280005  ،    08138282702 ،   08138271713 و 08138282873
فکس : 08138254379
کد پستی : 6516636166

شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۹۸۹۲۲۶۰۰۸ بانک ملی ایران