کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه 6 : راه و ساختمان و نقشه برداری
رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
1 کامران گردان سراسر کشور 38274444 09181113532
2 علی اکبر عبادی سراسر کشور 3822823209181117999
3 احمد فرتاش سراسر کشور 38243511 09183114830
4 اکبر صابران همدانی سراسر کشور 38272809 09181116670
5 محمود موسی پور سراسر کشور 32518017 09188128130
6 مرتضی مهرجو استان همدان 38290291 09183156559
7 داود بختیاری استان همدان 09126944217
8 مهدی شاکری استان همدان 38238099 09183168193
9 محسن شیرزادی شهرستانهای استان همدان 32213056 09188522330
10 اسداله کاوسی اسخاء منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09187122975
11 بهبود احمدخانی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09184444171
12 عباس اسلامی قربانیان منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09187068138
13 جواد کوروشی خادم منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09188136012
14        
         
         

مطالب مرتبط