برچسب: hamedan

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ ولی رضائی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۳۹۳ ۰۹۱۸۳۵۲۵۹۵۶  

کارشناسان رشته معماری داخلی و تزئینات

کارشناسان رشته معماری داخلی و تزئینات

گروه 6 : راه و ساختمان و نقشه برداری رشته معماری و تزئینات داخلی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 بهرنگ مجیدی سراسر کشور 09188110986 2 محمدمهدی انصاری پناه استان...

کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار

کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار

گروه 11 : ایمنی و حوادث رشته  حوادث ناشی از کار ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 محسن عبدالهی سراسر کشور 09183516523 2 عباس مرادی سراسر کشور 09188187112 3 علی...

کارشناسان رشته امنیت عمومی

کارشناسان رشته امنیت عمومی

گروه 11 : ایمنی و حوادث رشته امنیت عمومی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 حسین رضوانیان سراسر کشور 09181114275 2 اکبر عابدی سراسر کشور 09121863862 3 حسین هاشمی نسب...

کارشناسان رشته امور اداری و استخدامی

کارشناسان رشته امور اداری و استخدامی

گروه 10 : خدمات اداری و عمومی رشته امور اداری و استخدامی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 محمد حدیدچی سراسر کشور 09181110834 2 محمود سرحدی سراسر کشور 09187017871

کارشناسان رشته محصولات دامی

کارشناسان رشته محصولات دامی

گروه 9 : کشاورزی و منابع طبیعی رشته محصولات دامی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 جعفر كاویانی دلشاد سراسر کشور 09188194510

کارشناسان رشته گیاهپزشکی

کارشناسان رشته گیاهپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی رشته گیاهپزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ هادی زارع الوانی سراسر کشور ۳۲۶۶۷۶۲۶ ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۱۹ ۲ حسن نادریان سراسر کشور ۳۴۲۲۱۵۹۹ ۰۹۱۸۳۱۳۷۰۹۸...

کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گروه 9 : کشاورزی و منابع طبیعی رشته کشاورزی و منابع طبیعی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 علی شكرچی سراسر کشور 09181115711 2 محمود سیدی نژاد سراسر کشور 09181111635...

کارشناسان رشته دامپروری و دامپزشکی

کارشناسان رشته دامپروری و دامپزشکی

گروه 9 : کشاورزی و منابع طبیعی رشته دامپروری و دامپزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 علی عباس شیرزادی سراسر کشور 09181511158 2 سیدحمیدرضا موسوی سراسر کشور 09121826258 3...

کارشناسان رشته امور ورزشی

کارشناسان رشته امور ورزشی

گروه 8 : فنون هنری رشته امور ورزشی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 مسعود معینی سراسر کشور 09185909972 2 غلامرضا خاکساری استان همدان 09188118454 3 الهه باب الحوائجی منطقه...