کارشناسان رشته معماری داخلی و تزئینات

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته معماری داخلی و تزئینات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ بهرنگ مجیدی استان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۷ ۰۹۱۸۸۱۱۰۹۸۶
۲ محمد مهدی انصاری پناه استان همدان ۳۸۳۳۷۵۳۷ ۰۹۱۸۵۰۵۴۶۴۴
3 علیرضا سیاوشی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09181118192
4 حمیدرضا اکبری منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09188117315

مطالب مرتبط