نویسنده: somayeh nushabadi

0

اسامی برندگان قرعه کشی مجمع عمومی 1402 به ترتیب حروف الفبا

اسامی برندگان قرعه کشی مجمع 1402 1 بهبود  احمدخانی 2 مسعود  احمدی 3 فاطمه  اسدی حبیب 4 احمد  ارشادی 5 آیت ا…  اژدری تشویق 6 علی  افروزی 7 علیرضا  انتظام 8 مهدی  انصاری 9...

0

فرم های ثبت نام در انتخابات ارکان کانون (لطفاً فرم را به صورت پشت و رو چاپ نمایید)

خواهشمند است فرم های ثبت نام را به صورت پشت و رو در یک برگ A4 چاپ کرده و پس از تکمیل و الصاق عکس به دفتر کانون تحویل نمایید.