دسته: اخبار و اطلاعیه

0

لیست قیمت و نحوه پرداخت واحدهای برج عیاران ویژه اعضای تعاونی مسکن کانون

به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری می رساند در پی تلاش و پیگیری هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن توافقی با مدیر پروژه برجهای عیاران جهت مشارکت اعضای محترم تعاونی صورت...