عملكرد كارشناسان درسال 98 بر اساس مستندات موجود در كانون از مكاتبات

دانلود فایل عملكرد كارشناسان درسال 98
بر اساس مستندات موجود در كانون از مكاتبات

شماره دبیرخانهتاربخکارشناس/کارشناسان معرفی شدهمرجع مورد تقاضارشته مورد نیازشماره نامه دریافتیتاریخ دریافتمبلغ پرداختیمعاضدتیتوضیحات
980011398/01/11رحمت اله سبحانیفنی و حرفه ای همدانراه و ساختمان  45,000,000  
980011398/01/11احد سحریامور بازرگانی    
980011398/01/11عبد الحسین توسلیلوازم خانگی و اداری    
980031398/01/17 هلال احمر 97/21/450801397/11/2330,000,000  
980041398/01/17مسعود کرمیراه و شهرسازی همدان 51668-971397/12/27  4/22  M²
980111398/01/18هوشنگ حیدریاناداره تعاونحسابداری و حسابرسی8/272461397/11/16   
980131398/01/18اکبردارائیپشتیبانی امور دام کشورراه و ساختمان17/35521398/1/8   
980131398/01/18حسین طهرانیراه و ساختمان   
980131398/01/18حمید سوریراه و ساختمان   
980141398/01/18رسول ابراهیم خانیتعاونی کوثر خزل الوندراه و ساختمان97/8881397/12/5146,600,000 رجوع شود به 98185
980141398/01/18ابوالفضل احسانیبرق و ماشین آلات 
980161398/01/19مجید فرزانهراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان97-516691397/12/27  2/84  M²
980171398/01/19اصغر شهبازیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان51778-971397/12/28  9530/78  M²
980171398/01/19سعید یاسینیانراه و ساختمان  
980171398/01/19علیرضا آهوخشراه و ساختمان  
980171398/01/19محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان  
980171398/01/19حسین صمدیانراه و ساختمان  
980181398/01/19دزفولیانبیمه میهنراه و ساختمان97/5571397/11/955,000,000  
980221398/01/19محمود سیدی نژادراه و شهرسازی همدانکشاورزی51667-9751397/12/25  100000  M²
980261398/01/20 فنی و حرفه ای همدان 97/6671397/10/1148,000,000 دکل مخابراتی
980261398/01/20هیئت سه نفره  
980261398/01/20   
980271398/01/21 بانک کارآفرین 505/97/37821397/10/23450,000  
980291398/01/21محمود سیدی نژادبانک کارآفرینکشاورزی97/9441397/12/25   
980401398/01/24سمیرا اردکانیراهداری حمل و نقلتاسیسات ساختمانی97/9141397/12/1417,000,000 آهن آلات و لاستیک
980441398/01/24محمود موسی پورراه و شهرسازی همدان نقلیه موتوری98/10621398/1/22  خودرو سواری
980491398/01/25محمد بشیر یوسفی یگانهشرکت معدن کار باخترمعدن 1397/11/20  معدن سنگ لاشه
980501398/01/25سید مهدی علوی شرکت شیر پاستوربزهبرق و ماشین آلات150/35311397/12/1210,000,000 جدا کننده خامه
980521398/01/26مهدی شاکریشرکت دشت گل کردستان نقلیه موتوری100/98/161398/1/204,000,000 خودرو سواری
98,0531398/01/26مهدی پور حسینیسازمان امور تملیکیمواد غذایی98161521398/1/26  کالاهای آرایشی
98,0531398/01/26حجت اله کمکیمواد غذایی  
98,0531398/01/26مهدی پور حسینیمواد غذایی  کالاهای خوراکی
98,0531398/01/26علی راد مهردامپروری و دامپزشکی  دام و احشام
98,0531398/01/26کامران گرداننقلیه موتوری  موتور سیکلت و خودرو
98,0531398/01/26مهدی شاکرینقلیه موتوری  
98,0531398/01/26غلامرضا سحر خیزان همدانیکشاورزی  دخانیات
98,0531398/01/26کامران گرداننقلیه موتوری  لوازم خودرو
98,0531398/01/26مهدی شاکرینقلیه موتوری  جدا کننده خامه
98,0531398/01/26جلال خالقیانلوازم خانگی و اداری  لوازم خانگی
98,0531398/01/26حسین شریفیانکامپیوتر  گوشی موبایل
98,0531398/01/26امیر حیدریکامپیوتر  
980571398/01/26اصغر شهبازیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-13221398/1/25  479/40    M²
980571398/01/26رحمت اله سبحانیراه و ساختمان  
980571398/01/26امیر کاوندی راهنماراه و ساختمان  
980681398/01/31مهدی مستوفی خجستهآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان110/32855061398/1/2440,000,000 قیمت گذاری
980691398/01/31هادی سلگیپشتیبانی امور دام کشوربرق و ماشین آلات157281398/1/26  تعیین اجاره بها
980691398/01/31محمد جواد اسدیانپشتیبانی امور دام کشوربرق و ماشین آلات157281398/1/26  تعیین اجاره بها
980761398/02/04 نیروگاه مفتح 97/100/10061397/12/880,080,000 رجوع شود به 98129
980771398/02/04بهزاد گلیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/231398/2/3  قیمت دام زنده
980781398/02/05علی اکبر عبادیدادسرای کرمانشاه نقلیه موتوری77/96/115/981398/1/25   
980781398/02/05اکبر صابران همدانی نقلیه موتوری   
980781398/02/05احمد فرتاش نقلیه موتوری   
980791398/02/05محمود موسی پورراهداری حمل و نقل نقلیه موتوری75/46191398/2/4  خودرو سواری
980801398/02/05سید کاظم برقعیدانشگاه فنی و حرفه ایبرق و ماشین آلات156/200/991398/1/20   
980811398/02/07علی رستگاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98022/171398/1/31   
980821398/02/07سید مهدی حسینیانموسسه فرهنگی ایثارراه و ساختمان23052014/820/261398/2/3   
980831398/02/07سید کاظم برقعیتعزیراتبرق و ماشین آلات97/8501397/11/29  دستگاه خشک کن فرش
980831398/02/07مرتضی گودرزیبرق و ماشین آلات  
980831398/02/07سید مهدی علوی برق و ماشین آلات  
980841398/02/07حسین صمدیانهلال احمرراه و ساختمان97/21/40/6901398/2/2  تعیین اجاره بها
980841398/02/07حسین جلالیانراه و ساختمان  
980841398/02/07محمد رضا مرادی راه و ساختمان   
980851398/02/07امید عبدالمالکیهلال احمرراه و ساختمان98/23/40/11811398/2/2  تعیین اجاره بها
980851398/02/07مجید فرزانهراه و ساختمان  
980851398/02/07رحمان کولیوندراه و ساختمان  
980861398/02/07سعید کاظمیبانک سپهراه و ساختمان453/97/418511397/12/147,500,000  
980861398/02/07مرتضی گودرزیبرق و ماشین آلات95,000,000  
980871398/02/07مسعود بیک زادهشرکت دشت گل کردستانبرق و ماشین آلات100/98/561398/2/3  ژنراتور برق
980881398/02/07مهدی مستوفی خجستهبانک سپهراه و ساختمان453/98/20621398/1/29   
980901398/02/07امید عبدالمالکیهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/51081398/1/29   
980901398/02/07علی اصغر علی قارداشیانراه و ساختمان   
980901398/02/07محمد سخائیانراه و ساختمان   
980911398/02/07حسین کیانیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-16251398/1/27  276  M²
980911398/02/07سمیه صالحراه و ساختمان  
980911398/02/07مسعود شفیعراه و ساختمان  
980921398/02/07علی شکوری منفردراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان    124/05  M²
981011398/02/09 بانک صادراتراه و ساختمان  300,000,000  
981021398/02/09علی پیام مهراداره آموزش و پرورشحوادث ناشی از کار109/1502/55011398/2/9   
981071398/02/09محمد رضا توحیدی مقدماداره آموزش و پرورشحوادث ناشی از کار5501/1705/1091398/2/121,800,000  
981081398/02/16مسعود بیک زادهشرکت پخش هجرتبرق و ماشین آلات17211398/2/9110,000,000 طی نامه شمارگان 98/134  
981081398/02/16آرش مجیدیتاسیسات ساختمانی مورخ 1398/02/26
981081398/02/16محمد صادق نیکو خویکامپیوتر  مبلغ 50 میلیون ریال دریافت شده و
981081398/02/16علی رحیمی فرراه و ساختمان  مبلغ 60 میلیون ریال باقی مانده است
981081398/02/16جلال خالقیانلوازم خانگی و اداری  
981091398/02/16عبدالحمید شهبازراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-3151398/1/17   
981091398/02/16محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان   
981091398/02/16سعید یاسینیانراه و ساختمان   
981101398/02/16علیرضا دزفولیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-8481398/1/21  320  M²
981101398/02/16داریوش حمزه جوراه و ساختمان  
981101398/02/16علیرضا آهو خشراه و ساختمان  
981111398/02/16بهروز حمیدی نژادهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/8471398/2/126,700,000 هزینه کارشناسی ( نامه 98329 )
981111398/02/16احمد خداویسیراه و ساختمان6,700,000 
981111398/02/16بهمن احمدیراه و ساختمان6,700,000 
981121398/02/16عبدالمجید یاراحمدیهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/8461398/2/12   
981121398/02/16علی خداویسیراه و ساختمان   
981121398/02/16محمد مسعود خانیراه و ساختمان   
981131398/02/16یوسف رضا نوروزیدانشگاه پیام نورراه و ساختمان98/2141398/2/14   
981141398/02/16علی رستگاریدادگستری اسد آبادراه و ساختمان9707631398/2/10   
981171398/02/17رسول ابراهیم خانیتعاونی کوثر خزل الوندراه و ساختمان  74,000,000  
981181398/02/18حمیدرضا متینتعزیراتصنایع چوب     
981201398/02/18احمد سمواتدانشگاه بوعلی سیناراه و ساختمان315/1101398/2/16   
981221398/02/21امیرحسین ایزدیپایانه وحمل ونقلصنایع گاز  47,000,000  
981221398/02/21علیرضا معصومیراه و ساختمان10,000,000  
981221398/02/21بهروز حلیمیراه و ساختمان7,150,000  
981241398/02/22مهدی مستوفی خجستهآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان110/328/55061398/1/244,000,000  
981251398/02/22بهرنگ مجیدیداشگاه علوم پزشکیمعماری داخلی 16/1039 1398/2/17   
981281398/02/23مسعود ایزدیاداره امور مالیاتیراه و ساختمان116/22971398/2/17   
981281398/02/23امیرحسین صابرانراه و ساختمان   
981281398/02/23داریوش زند اکبریراه و ساختمان   
981291398/02/23عباس مالمیرنیروگاه مفتحراه و ساختمان97/100/10061397/12/8125,000,000 واحد های مسکونی
981291398/02/23اقبال رستمیراه و ساختمان 
981291398/02/23اصغر شهبازیانراه و ساختمان 
981311398/02/23کامران گردانشرکت معدن کار باختر نقلیه موتوری  27,445,000  
981311398/02/23علی اکبر عبادی نقلیه موتوری  27,445,000  
981311398/02/23اکبر صابران همدانی نقلیه موتوری  27,445,000  
981311398/02/23سید صادق حسینی معادن  48,400,000  
981311398/02/23منیژه زارعیان   3,960,000  
981311398/02/23سید محمود عسگریان معادن  3,960,000  
981311398/02/23احمد اصلانیراه و ساختمان  29,700,000  
981311398/02/23حسن بهرام نیاراه و ساختمان  29,700,000  
981311398/02/23محمد جواد جعفریراه و ساختمان  29,700,000  
981311398/02/23بهرام قیریانراه و ساختمان  10,890,000  
981311398/02/23سید امیرحسن صفویراه و ساختمان  10,890,000  
981311398/02/23سید امیرحسین صفویراه و ساختمان  10,890,000  
981311398/02/23حسن رسولیبرق و ماشین آلات  88,115,000  
981311398/02/23محمد جواد اسد یانبرق و ماشین آلات  125,730,000  
981311398/02/23جواد سبزه ایبرق و ماشین آلات  125,730,000  
981321398/02/24احد سحریساماندهی مشاغل شهریبازرگانی13001131398/2/24   
981331398/02/24دایوش خالقیشرکت شهرک کشاورزیکشاورزی و منابع طبیعی98/51/35721398/2/19  شهرک گلخانه ای کرتیل آباد
981331398/02/24منصور زاهدی کیوانکشاورزی و منابع طبیعی  
981331398/02/24سجاد لطفیکشاورزی و منابع طبیعی  
981331398/02/24کامل عباسیکشاورزی و منابع طبیعی  شهرک گلخانه ای حرم آباد
981331398/02/24ولی محمد رضاییکشاورزی و منابع طبیعی  
981331398/02/24فتح اله غفاری درویش زادهکشاورزی و منابع طبیعی  
981331398/02/24علی حیدر مهرابیکشاورزی و منابع طبیعی  شهرک گلخانه ای عمان 
981331398/02/24رضا بهراملوکشاورزی و منابع طبیعی  
981331398/02/24محمود سیدی نژادکشاورزی و منابع طبیعی  
981341398/02/24مصطفی رضاییمعادن و صنایعمعدن98/79001398/2/24  قیمت گذاری
981341398/02/24علی خدا رحمیمعدن  
981341398/02/24سید باقر میر ابوالفتحیمعدن  
98136  فنی و حرفه ای همدان   66,930,000 هزینه کارشناسی ( نامه 98471 )
98136 هیئت سه نفره    
98136      
981411398/02/30علی راد مهرکشتارگاه دامدامپزشکی98/26/1242 1398/2/29  قیمت روده  گاو
981421398/02/30علی رحیمی فرشرکت پخش هجرتراه و ساختمان17211398/2/946,896,000 تعیین قیمت اموال
981421398/02/30جلال خالقیانلوازم خانگی و اداری 
981421398/02/30مسعود بیک زادهبرق و ماشین آلات 
981421398/02/30محمد صادق نیکو خویکامپیوتر 
981421398/02/30آرش مجیدیتاسیسات ساختمانی 
981451398/02/31سعید کاظمیبانک سپهراه و ساختمان98/0861398/2/77,500,000  
981451398/02/31مرتضی گودرزیبرق و ماشین آلات95,000,000  
981471398/02/31رضا کلامیشرکت دشت گل کردستاندامپزشکی100/98/1541398/2/28   
981491398/02/31حسین صمدیانهلال احمرراه و ساختمان98/0841398/2/317,770,000 حق الزحمه سه کـارشناس  بعلاوه
981491398/02/31محمدرضا مرادیراه و ساختمان هزینه پنج درصد کانون کارشناسان
981491398/02/31حسین جلالیانراه و ساختمان  
981511398/03/01مازیار بلالی مقدمراهداری حمل و نقلبرق و ماشین آلات  22,700,000  
981511398/03/01مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  10,000,000  
981511398/03/01داریوش زند اکبریراه و ساختمان  7,300,000  
981531398/03/02مسعود ایزدیدادگستری رزنراه و ساختمان40000421398/2/25  ارزیابی ساختمان و سوله
981531398/03/02مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  
981531398/03/02تورج سرخوشراه و ساختمان  
981551398/03/02 فرهنگ و ارشاد همدانراه و ساختمان97/8891397/12/5102,750,000  
981551398/03/02هیئت کارشناسیراه و ساختمان  
981551398/03/02 راه و ساختمان  
981561398/03/04فرزاد نظام لوسازمان خصوصی سازیمهندسی آب5361398/1/209,000,000 پتروشیمی هگمتانه
981561398/03/04فرزاد نظام لومهندسی آب3,000,000 پتروشیمی ابن سینا
981561398/03/04حمید کیارشیبرق و ماشین آلات33,870,000 سیلوهای غله همدان و نهاوند
981561398/03/04رحمت سبحانیراه و ساختمان179,526,600 سیلوهای غله همدان و نهاوند
981561398/03/04حمید کیارشیبرق و ماشین آلات 49,350,000 سیلوی بیجار
981561398/03/04رحمت سبحانیراه و ساختمان53,166,038 سیلوی بیجار
981561398/03/04حمید کیارشیبرق و ماشین آلات 150,000,000 مجتمع صنعتی اسفراین
981561398/03/04حمید کیارشیبرق و ماشین آلات 102,864,000 گسترش کاتالیست ایرانیان
981561398/03/04  29,038,832 % 5    سهم کانون
981571398/03/04نعمت حمیدیدادگستری رزنبرق و ماشین آلات97001091398/2/31900,000,000 مبلغ  در نامه 98281 اعلام شد  و
981571398/03/04محمد مرادی نسببرق و ماشین آلات   طی نامه 98209 محمد مرادی نسب 
981571398/03/04مهدی ارجیبرق و ماشین آلات جایگزین سید کاظم برقعی  گردید
981591398/03/05محمدرضا خداییشرکت مرغ ارمغانمهندسی آب98/01381398/3/5  حریم چاه
981601398/03/05مهدی شاکریاوقاف و امور خیریه نقلیه موتوری98/2039601398/3/5  خودرو سواری
981641398/03/07امیرحسین ایزدیفنی و حرفه ای همدانصنایع گاز23/11311398/2/25  هزینه آب برق و گاز اسدآباد و کبودرآهنگ
981651398/03/07رسول ابراهیم خانیفنی و حرفه ای همدانراه و ساختمان23/11311398/2/2535,000,000  
981651398/03/07احمد فرج پورراه و ساختمان35,000,000  
981651398/03/07علی شکوری منفردراه و ساختمان35,000,000  
981661398/03/07سید امیر حسن صفویاداره تعاون ، کار و رفاهراه و ساختمان20761398/2/12   
981671398/03/07مهدی شاکریاداره تعاون ، کار و رفاهنقلیه موتوری20781398/2/12   
981711398/03/08جلال خالقیانشرکت ارتباطاتلوازم خانگی و اداری504411398/3/5   
981731398/03/08عبدالمجید یاراحمدیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-76861398/3/4  3/51  M²
981741398/03/08سید امیر حسین صفویراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-39981398/2/12   
981741398/03/08علی اصغر مظاهریراه و ساختمان   
981741398/03/08غلامرضا ابراهیمیراه و ساختمان   
981751398/03/08مسعود کرمیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-65681398/2/28   
981751398/03/08امیر حسین برومند نیاراه و ساختمان   
981751398/03/08مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان   
981761398/03/08سید حسین حسینیدادسرای مرودشتابنیه و آثار تاریخی  11,000,000  
981781398/03/08 شرکت گاز 3972/0712/1101398/2/214,500,000  
981811398/03/11بهرام قیریانتامین اجتماعیراه و ساختمان177/06/98/22531398/3/5   
981851398/03/12ابوالفضل احسانیتعاونی کوثر خزل الوندبرق و ماشین آلات97/8881397/12/5102,600,000  
981851398/03/12رسول ابراهیم خانیراه و ساختمان74,000,000  
981851398/03/12جلال خالقیانلوازم خانگی و اداری4,000,000  
981851398/03/12محسن شیرزادینقلیه موتوری6,000,000  
981941398/03/17علی خدا ویسیکانون کارشناسان تهرانراه و ساختمان98-13841398/3/11  ممیزی واحدهای وزارت دفاع
981941398/03/17فرشید کریمیراه و ساختمان  
981941398/03/17علیرضا دزفولیانراه و ساختمان  
981941398/03/17عبدالرحیم سلیمانیانراه و ساختمان  
981941398/03/17احمد سمواتراه و ساختمان  
981961398/03/19محمد مسعود خانیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98/88541398/3/12  بررسی تاخیرات
981961398/03/19علی رستگاریراه و ساختمان  
981961398/03/19علی رحیمی فرراه و ساختمان  
981981398/03/22داریوش زند اکبریفنی و حرفه ای همدانراه و ساختمان23/17401398/3/19  تکرارنامه شماره 98165
981981398/03/22سید احمد آبرومندیراه و ساختمان  
981981398/03/22احمد فرج پورراه و ساختمان  
982011398/03/23علی حیدر مهرابیراهداری و حمل و نقلکشاورزی75/69481398/2/25  11000  M²
982031398/03/22بهزاد گلیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/2771398/3/19  قیمت دام زنده ( تکرار نامه 98204 )
982051398/03/23اقبال رستمیشورای اسلامی قروهراه و ساختمان2341398/3/22150,000,000 بررسی عملکرد ( نامه 98937 )
982051398/03/23علی رحیمی فرراه و ساختمان 
982051398/03/23علی اصغر شیریبرنامه ریزی شهری 
982071398/03/25امیر حسین صابراندانشگاه بوعلی سیناراه و ساختمان35681398/3/11  تعیین اجاره بها
982071398/03/25مرتضی فرجیراه و ساختمان  
982071398/03/25تورج سرخوشراه و ساختمان  
982081398/03/26غلامحسین تقویهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/12731398/3/1224,000,000 تعیین اجاره بها ( 981225 )
982081398/03/26سعید کاظمی راه و ساختمان 
982081398/03/26شهرام احمدیراه و ساختمان 
982141398/03/29حمداله درویشیراه و شهرسازی همدانکشاورزی98-108911398/3/28  ارزیابی ملک
982141398/03/29علی اصغر فزونیکشاورزی  
982161398/04/01احمد فرتاشراهداری و حمل و نقلنقلیه موتوری75/475771397/12/23,200,000  
982181398/04/01 دادگستری کردستاننقلیه موتوری  55,000,000  
982211398/04/02علیرضا دزفولیانبانک سامانراه و ساختمان98/92211398/4/1   
982221398/04/02بهرنگ مجیدیدهکده گنجنامهمعماری داخلی98/38/781398/3/25   
982251398/04/03جلال خالقیانفنی و حرفه ای همدانلوازم خانگی و اداری23/183798/3/23   
982251398/04/03افشین کریمیلوازم خانگی و اداری   
982251398/04/03مظاهر میرزائیلوازم خانگی و اداری   
982261398/04/03داریوش زند اکبریسازمان ثبت اسناد و املاکراه و ساختمان400004398/2/25  ارزیابی یک باب خانه
982261398/04/03مسعود ایزدیراه و ساختمان  
982261398/04/03مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  
982281398/04/04اصغر شهبازیاناجرای احکام دادگستریراه و ساختمان9802971398/4/3   
982301398/04/05مسعود شفیعراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-102311398/3/25  14/32  M²
982311398/04/05بهرنگ مجیدیتعزیراتمعماری داخلی180001961398/4/2   
982311398/04/05محمد مهدی انصاری پناهمعماری داخلی   
982311398/04/05حمید رضا متینمعماری داخلی   
982341398/04/05علی خداویسیستاد کل نیروهای مسلحراه و ساختمان98/1941398/3/174,999,300,201 ارزیابی بانک های نظامی
982341398/04/05احمد سمواتراه و ساختمان ( هزینه کارشناسی نامه 98601 )
982341398/04/05عبدالرحیم سلیمانیانراه و ساختمان  
982371398/04/09سید امیر حسن صفویراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-119831398/4/5  180+190+315/7+245/62
982371398/04/09مسعود کرمیراه و ساختمان  
982371398/04/09مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  931/32  M²
982371398/04/09امیر حسین برومند نیاراه و ساختمان  
982371398/04/09اقبال رستمیراه و ساختمان  
982381398/04/09نادر دالنوریبانک سپهراه و ساختمان1/98/2818311398/3/2282,000,000 ارزیابی واحد تجاری
982391398/04/09علی خدا رحمیسازمان صنعت ، معدن و تجارتمعدن98/126681398/3/27  قیمت سنگ آهن معدن چنار
982391398/04/09محمد بشیر یوسفی یگانهسازمان صنعت ، معدن و تجارتمعدن98/126681398/3/27  قیمت سنگ آهن معدن چنار
982431398/04/10محمد صادق نیکو خویاداره آموزش و پرورش لالجینلوازم خانگی و اداری5544/2315/7061398/4/96,000,000 تخمین اموال مزایده ( نامه 98288 )
982431398/04/10جلال خالقیانلوازم خانگی و اداری 
982441398/04/10حسین طهرانیفنی و حرفه ای همدانراه و ساختمان23/23211398/4/6  فنی و حرفه ای نهاوند
982441398/04/10اکبر دارائیراه و ساختمان  
982441398/04/10سید سعدی وفائیراه و ساختمان  
982441398/04/10علیرضا معصومیراه و ساختمان  فنی و حرفه ای بهار
982441398/04/10سید احمد آبرومندیراه و ساختمان  
982441398/04/10احمد فرج پورراه و ساختمان  
982441398/04/10مسعود ایزدیراه و ساختمان  فنی و حرفه ای مدنی همدان
982441398/04/10مرتضی فرجیراه و ساختمان  
982441398/04/10مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  
982441398/04/10داریوش زند اکبریراه و ساختمان  فنی و حرفه ای مریانچ
982441398/04/10امیر حسین صابرانراه و ساختمان  
982441398/04/10تورج سرخوشراه و ساختمان  
982451398/04/10علیرضا دزفولیانبانک مهر اقتصادراه و ساختمان    ارزش گذاری
982491398/04/11مهدی شاکریدیوان محاسبات کشورنقلیه موتوری2/165/16361398/4/112,000,000 خودرو سمند
982501398/04/11سید امیر موثقشورای اسلامی همدانتشخیص اصالت خط70/62/3614041398/4/3  بررسی خط و امضا
982511398/04/11جلال خالقیانتعزیراتلوازم خانگی و اداری180001921398/4/6  تعمیر تلویزیون
982551398/4/12مصطفی حمیدی نامدارراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98/127251398/4/11  2347   M²
982551398/4/12علی فرجی پاکراه و ساختمان  500       M²
982551398/4/12سید امیر حسین صفویراه و ساختمان  66086  M²
982611398/04/15بابک صاحب اختیاریهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/16211398/4/3  ارزیابی بیمارستان امیر المومنین
982611398/04/15علی شکوری منفردراه و ساختمان  
982611398/04/15علیرضا صواغراه و ساختمان  
982621398/04/15علی فرجی پاکراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-121591398/4/5  79/85    M²
982621398/04/15محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
982621398/04/15مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
982631398/04/15حمید رضا نیک دادراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-99051398/3/21  132/02       M²
982631398/04/15بهرام قیریانراه و ساختمان  
982631398/04/15سید امیر حسن صفویراه و ساختمان  
982641398/04/15عبد الحمید شهبازهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/14921398/3/266,000,000 ارزشیابی اجاره بها
982641398/04/15امیر کاوندی راهنماراه و ساختمان ( نامه  هزینه کارشناسی 98450 )
982641398/04/15علیرضا دزفولیانراه و ساختمان  
982651398/04/15علی حیدر مهرابیراهداری و حمل و نقلکشاورزی75/69481398/2/256,500,000 ارزیابی زمین
982671398/04/15یوسف رضا نوروزیمدیریت درمان استان همدانراه و ساختمان177/98/25451398/3/20  تعیین اجاره بها
982691398/04/16علی شکوری منفردفروشگاه اتکاراه و ساختمان5530741398/4/15  ارزیابی ملک
982701398/04/16محمد روستائیفروشگاه اتکاراه و ساختمان5521731398/4/11  ارزیابی ملک
982711398/04/16حسین کیانیفروشگاه اتکاراه و ساختمان5521361398/4/115,000,000 ارزیابی ملک
982721398/04/16عباس مالمیرفروشگاه اتکاراه و ساختمان5521691398/4/11  ارزیابی ملک
982731398/04/16سید مهدی حسینیانفروشگاه اتکاراه و ساختمان5520051398/4/10  ارزیابی ملک
982741398/04/16حسین جلالیانفروشگاه اتکاراه و ساختمان5521301398/4/10  ارزیابی ملک
982761398/04/16علی خداویسیشرکت مخابراتراه و ساختمان100/98/5314731398/3/26  ارزیابی ملک
982761398/04/16عسگر عبدالرحمانیراه و ساختمان  
982771398/04/16علی رحیمی فرهتل پارسیان بوعلیراه و ساختمان98/1641398/4/12  تعیین اجاره بها
982791398/04/16داریوش زند اکبریشرکت صنعت پاک آتیه صباراه و ساختمان98/2781398/4/11150,000,000 ارزیابی زمین ( نامه شماره 98287 )
982791398/04/16امیر حسین صابرانراه و ساختمان 
982791398/04/16مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان 
982791398/04/16مسعود ایزدیراه و ساختمان 
982791398/04/16مرتضی فرجیراه و ساختمان 
982821398/04/17 کانون کارشناسان کرمانشاهنقلیه موتوری98/0781398/2/5   
982821398/04/17 نقلیه موتوری   
982821398/04/17 نقلیه موتوری   
982841398/04/19علی اکبر عبادینیروگاه مفتحنقلیه موتوری     
کامران گرداننقلیه موتوری     
اکبر صابران همدانینقلیه موتوری     
982851398/04/19علیرضا آهوخشراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-136001398/4/16  7/00    M²
982861398/04/19احمد فرتاشهلال احمرنقلیه موتوری98/21/40/18251398/4/176,000,000 خودرو آمبولانس
982861398/04/19محمود موسی پورنقلیه موتوری هزینه کارشناسی ( نامه 98380 )
982861398/04/19مهدی شاکرینقلیه موتوری  
982901398/04/22امیر کاوندی راهنماساماندهی مشاغل شهریراه و ساختمان13003271398/4/1912,000,000  
982901398/04/22سعید الوندیکشاورزی ارزیابی و برآورد قیمت عیانی
982901398/04/22مهدی هدایتیانتاسیسات ساختمانی ( هزینه کارشناسی 98695 )
982931398/04/23جلال خالقیانآموزش و پرورش کبودرآهنگلوازم خانگی و اداری5517/5916/7071398/4/23  تعیین قیمت اموال مزایده
982971398/04/24محمد علی بابادی حسنیشرکت آب منطقه ای همدانمهندسی آب29/98/7915/1011398/4/20  تعیین قیمت اموال مزایده
982971398/04/24امیر حسین اعتصاممهندسی آب  
982971398/04/24رضا مقصود خواهتاسیسات ساختمانی  
982981398/04/24حسن رسولیبانک صادراتبرق و ماشین آلات98/3257321398/4/1  اختلاف ارزیابی
983011398/04/25غلامرضا ابراهیمیشرکت سنگاب راه و ساختمان98-361398/4/1720,000,000 ارزیابی ملک
983041398/04/24بهروز حمیدی نژادراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-142101398/4/19  75     M²
983051398/05/08علی اصغر علیقارداشیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-1138671398/4/18  ارزیابی پنج واحد
983051398/05/08امید عبدالمالکیراه و ساختمان  
983051398/05/08رحمان کولیوندراه و ساختمان  
983061398/04/26محمد سخائیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-136011398/4/16  37/74     M²
983071398/04/26امید عبدالمالکیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-128661398/4/12  9/71        M²
983081398/05/08مجید فرزانهراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-143061398/4/20  111111/6   M²
983091398/04/26سعید کاظمیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-128631398/4/12  9/64       M²
983101398/04/26فرشید کریمیشرکت رادمان یدک اروندراه و ساختمان98/3481398/4/1918,000,000 ارزیابی ملک
983111398/04/26سید صادق حسینیشرکت آب منطقه ای همدانمعدن29/98/8100/1011398/1/28  تعیین قیمت رسوبات سد
983111398/04/26علی میجانیمعدن  
983111398/04/26محمد بشیر یوسفی یگانهمعدن  
983131398/04/29فرشید کریمیشرکت رادمان یدک اروندراه و ساختمان98/3101398/4/26  ارزیابی ملک ( نامه 98310 )
983141398/04/29جواد رجبیبانک صادراتراه و ساختمان98/4034901398/4/19  ارزیابی ملک و دستگاه بسته بندی
983141398/04/29محمد رضا قهریبرق و ماشین آلات  
983191398/04/30بهرام قیریانمدیریت درمان استان همدانراه و ساختمان177/06/98/48741398/4/184,300,000 تعیین اجاره بهای سال 97
983191398/04/30بهرام قیریانراه و ساختمان4,420,000 تعیین اجاره بهای سال 98
983201398/04/30علی رستگاریفروشگاه اتکاراه و ساختمان5564691398/4/27  ارزیابی ملک
983211398/04/30محمد مسعود خانیفروشگاه اتکاراه و ساختمان5563641398/4/22  ارزیابی ملک
983231398/04/30سید امیر حسین صفویدهیاری علی آبادراه و ساختمان346/7011398/4/305,200,000 ارزیابی ملک ( هزینه کارشناسی نامه 98470 )
983241398/04/31علی خداویسیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-158131398/4/30  ارزیابی ملک
983241398/04/31عسگر عبدالرحمانیراه و ساختمان  
983241398/04/31احمد سمواتراه و ساختمان  
983241398/04/31سید مهدی حسینیانراه و ساختمان  
983241398/04/31یوسف رضا نوروزیراه و ساختمان  
983251398/04/31فرزاد شکیبا پیاماداره منابع طبیعیامور ثبتی98/3/200231398/4/305,000,000 تعیین حدود ملک
983251398/06/095اداره منابع طبیعیامور ثبتی98/3/200231398/4/30  تعیین حدود ملک
983261398/04/31بهزاد گلیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/4701398/04/25  قیمت دام زنده
983381398/05/03بابک صاحب اختیاریمسکن و شهر سازیراه و ساختمان98-164361398/5/3  5/07     M²
983391398/05/03جلال خالقیانآموزش و پرورش فامنینلوازم خانگی و اداری110/5011/5061398/5/16,000,000 تعیین قیمت اموال مزایده ( نامه 98481 )
983411398/05/06علی رستگاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-158401398/4/30  ارزیابی ملک
983421398/05/06حمید رضا متینتعزیراتصنایع چوب1398/701398/5/3   
983421398/05/06حسین حیدریصنایع چوب   
983421398/05/06امین فامیل باغستانیصنایع چوب   
983441398/05/06یداله عایدیرستوران شاندیزبرق و ماشین آلات11661398/4/29  هزینه برق مصرفی
983461398/05/07سعید امیریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-156891398/4/30  89/46      M²
983501398/05/08مجید ریخته گرفنی و حرفه ای همدانحسابداری و حسابرسی23/33121398/5/7  تنظیم و ارائه مدل مالی
983511398/05/08علی اصغر علیقارداشیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-157781398/4/30  266/40      M²
983511398/05/08امید عبدالمالکیراه و ساختمان  
983511398/05/08رحمان کولیوندراه و ساختمان  
983521398/05/08علی اصغر علیقارداشیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-162051398/4/30  378/50      M²
983521398/05/08امید عبدالمالکیراه و ساختمان  
983521398/05/08رحمان کولیوندراه و ساختمان  
983531398/05/09محمد مهدی مظهری آواشرکت سایپاراه و ساختمان522181398/5/512,000,000 ارزیابی ملک
983581398/05/09داریوش زند اکبریبانک صادراتراه و ساختمان98/4079541398/4/19  ارزیابی دو  واحد
983581398/05/09سعید امیری  
983591398/05/12محمد مهدی مظهری آواشرکت سایپاراه و ساختمان98/3531398/5/9  ارزیابی ملک
983611398/05/12مسعود ایزدیتعاون روستائیراه و ساختمان752/20871398/4/2921,500,000 ارزیابی انبار فامنین
983611398/05/12احمد فرج پورراه و ساختمان15,000,000 ارزیابی سوله بهار
983611398/05/12مجید فرزانهراه و ساختمان22,000,000 ارزیابی سوله تویسرکان
983611398/05/12ژیلا روحانیراه و ساختمان10,000,000 ارزیابی انبار کبودرآهنگ
983611398/05/12بابک صاحب اختیاریراه و ساختمان6,800,000 ارزیابی انبار اسدآباد
983621398/05/13 شرکت مخابرات 98/2761398/4/1622,000,000 ارزیابی ملک
983641398/05/14کامران گردانبانک قوامیننقلیه موتوری261829181398/4/11  خودرو  وانت دو کابین
983641398/05/14علی اکبر عبادینقلیه موتوری  
983641398/05/14اکبر صابران همدانینقلیه موتوری  
983661398/05/14سمیرا اردکانیراهداری و حمل و نقلتاسیسات ساختمانی75/74621398/2/2925,600,000 ارزیابی آهن آلات
983731398/05/16حمید رضا طبی مسرورراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-162041398/5/2  330/49     M²
983731398/05/16سعید امیریراه و ساختمان  
983781398/05/20سید امیر حسین صفویشرکت نارین تن آذینراه و ساختمان 1398/4/114,000,000 ارزیابی ملک
983801398/05/28رسول ابراهیم خانیاجرای احکام دادگستریراه و ساختمان9517841398/5/28  ارزیابی ملک
983811398/05/20 بانک صنعت و معدن 98/9431398/4/195,668,954  سهم کانون ( پنج درصد ) 
983821398/05/20رضا بهراملوفتاحی و خزندیکشاورزی 1398/5/7  تعیین قیمت گلخانه
983901398/05/22اصغر صلح میرزائیمدیریت غذا و داروامور ثبتی1/6/35581398/5/16  تعیین مساحت و برداشت
983921398/05/23علیرضا ابراهیمیپشتیبانی امور دام استانبرق و ماشین آلات17/781881398/5/178,500,000 تعیین قیمت اموال مزایده
983941398/05/23محمد رضا مرادی شرکت لبنی دوشه آملراه و ساختمان98/09481398/5/55,000,000 ارزیابی قیمت ملک
983991398/05/23غلامرضا خاکساریدادسرای آیجرودامور ورزشی1.1E+101398/5/20  غرق شدگی
983991398/05/23مسعود معینیامور ورزشی  
984011398/05/26امیر حسین برومند نیاراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-188981398/5/20  58/86     M²
984021398/05/26علی شجاعی ثابتراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-189581398/5/22  705/40    M²
984031398/05/26مصطفی حمیدی نامدارراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-172651398/5/8  320          M²
984041398/05/26علیرضا صواغراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان     
984051398/05/26سید امیر حسین صفویمیراث فرهنگیراه و ساختمان982/146/61301398/5/5  تعیین اجاره
984051398/05/26سید امیر حسن صفویراه و ساختمان  
984051398/05/26مسعود ده نمکیراه و ساختمان  
984091398/05/27اکبر دارائیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-6891398/4/1328,446,000 15455     M²
984101398/05/27اکبر دارائیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-6881398/4/13149,400,000 570000    M²
984121398/05/28تورج سرخوششرکت سایپاراه و ساختمان396681398/4/113,500,000 ارزیابی ملک
984311398/06/03ولی شیخ علیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98/200441398/5/30  9/64    M²
984311398/06/03غلامحسین تقویراه و ساختمان  
984311398/06/03سید معصومه حسینیراه و ساختمان  
984321398/06/03حسین ونائیشرکت سیمان نهاوندکشاورزی98/6431398/5/19  ارزیابی زمین دیمزار
984331398/06/03مجید فرزانهدانشگاه پیام نورراه و ساختمان31/7/3181398/6/223,000,000 تعیین اجاره بها ( و نامه 98486 )
984341398/06/06حشمت اله زارعیاتاق تعاون راه و ساختمان110/1531398/5/15  برآورد خاکبرداری
984361398/06/04حشمت اله زارعیشرکت تولیدی قند شیروانراه و ساختمان1251398/6/3  ارزیابی ملک
984381398/06/04بابک صاحب اختیاریشرکت شهرک کشاورزیراه و ساختمان98/51/134751398/6/3  ارزیابی واحد های گلخامه اسدآباد
984391398/06/12امیر حسین برومند نیاراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-164351398/5/3  150       M²
984391398/06/12محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
984391398/06/12بهرام قیریانراه و ساختمان  
984401398/06/04موسی رسولیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-189601398/5/22  50/70     M²
984401398/06/04حسین صمدیانراه و ساختمان  
984401398/06/04بهمن احمدیراه و ساختمان  
984411398/06/04عباداله سلگیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-172581398/5/8  2816       M²
984411398/06/04طالب احمد وندراه و ساختمان  
984411398/06/04مسعود شفیعراه و ساختمان  
984421398/06/04علی شکوری منفردراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-191431398/5/8  41/90     M²
984421398/06/04علیرضا صواغراه و ساختمان    
984421398/06/04مهدی راغبراه و ساختمان    
984431398/06/05مصطفی حمیدی نامدارراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-182571398/5/15  16/77   M²
984431398/06/05محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
984431398/06/05محمد خدائیراه و ساختمان  
984451398/06/05سید امیر حسین صفویراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-206471398/6/4  20        M²
984461398/06/05داریوش حمزه جوتامین اجتماعیراه و ساختمان180/1/98/41481398/5/12  ارزیابی زمین
984461398/06/05رحمت اله سبحانی  
984461398/06/05احمد سموات  
984471398/06/05محمد مهدی مظهری آواهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/25301398/5/313,500,000 تعیین اجاره بها
984471398/06/05علیرضا آهوخشراه و ساختمان 
984471398/06/05سعید یاسینیانراه و ساختمان 
984481398/06/05مسعود ایزدیآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان110/5556/55061398/5/2723,050,000 ارزیابی مدارس جهت مزایده ( نامه 98482 )
984491398/06/05مسعود ایزدیآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان110/5227/55061398/5/12        700     M²   
984501398/06/05محمد رضا مقصودیاداره تعاون ، کار و رفاهحسابداری و حسابرسی8/112791398/5/5  بررسی مالی
984511398/06/05مسعود قدیمیموسسه فرهنگی ایثارتاسیسات ساختمانی230/98/129251398/5/263,000,000 ارزیابی تاسیسات
984521398/06/05سعید امیریتعاون روستائیراه و ساختمان752/26161398/5/23  ارزیابی انبار صالح آباد
984521398/06/05رحمان کولیوندراه و ساختمان  ارزیابی انبار تویسرکان
984531398/06/05مهدی عطائیکارخانه افلاک الکتریکراه و ساختمان9811191398/6/516,100,000 152/15  M²
984561398/06/06محمود موسی پورشهرداری نهاوندنقلیه موتوری98/02/44361398/4/26  تعیین اجاره ماشین آلات
984561398/06/06احمد فرتاشنقلیه موتوری  
984561398/06/06مهدی شاکرینقلیه موتوری  
984571398/06/06رحمت اله سبحانیبانک صادراتراه و ساختمان98/5825311398/6/2  ارزیابی ملک
984571398/06/06عبدالرحیم سلیمانیانراه و ساختمان  
984571398/06/06حشمت اله زارعیراه و ساختمان  
984581398/06/06سعید کاظمیشرکت مخابراتراه و ساختمان100/98/9831541398/5/26  تعیین اجاره کانکس
984591398/06/06سعید امیریدانشگاه فنی و حرفه ایراه و ساختمان65/661398/4/10  تعیین اجاره بها
984601398/06/06مهدی نیکزادیاداره تعاون ، کار و رفاهحسابداری و حسابرسی8/132151398/6/210,000,000 بررسی مالی
984611398/06/06علی اکبر عبادینیروگاه مفتحنقلیه موتوری34712/21281398/6/3  خودرو سواری
984611398/06/06کامران گرداننقلیه موتوری  
984611398/06/06اکبر صابران همدانینقلیه موتوری  
984621398/06/06سید فرید اجاقیثبت اسناد و املاکبرق و ماشین آلات98/111/104401398/5/3010,000,000 بررسی چاه ارت
984671398/06/06امیر کاوندی راهنماراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-210421398/6/6  بررسی نقشه هوایی
984681398/06/06هادی میهنیدادسرای اسد آبادکشاورزی3335131398/4/30   
984681398/06/06رضا حمزه ئیکشاورزی   
984681398/06/06حمید رضا غیائیکشاورزی   
984701398/06/07فرزاد شکیبا پیاماداره منابع طبیعیامور ثبتی98/3/257131398/6/25,000,000  
984731398/06/09اصغر شهبازیانشورای حل اختلافراه و ساختمان    پیرو نامه 98300
984751398/06/09اصغر صلح میرزائیاداره منابع طبیعیامور ثبتی98/3/257131398/6/25,000,000 تعیین حدود ملک
984781398/06/11سید احمد آبرومندیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-2641398/4/12  ارزیابی ملک و زمین
984791398/06/11محمود سیدی نژادبانک کشاورزیکشاورزی82/15/8701398/5/1  1285900  M²
984791398/06/11حمید شهبازیانکشاورزی  
984791398/06/11امیر حسین اعتصامکشاورزی  
984801398/06/11امیر حسین برومند نیااجرای احکام دادگستریراه و ساختمان970452  رایگانارزیابی ملک 
984841398/06/12حسین طهرانیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-216741398/6/12  1/80      M²
984851398/06/12امیر حسین برومند نیاراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان     
984851398/06/12محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان     
984851398/06/12بهرام قیریانراه و ساختمان     
984891398/06/13علی رستگاریدادگاه عمومی گل تپهراه و ساختمان3967991398/5/23 رایگان 
984901398/06/14سید محمد مهدی علویصنعت ، معدن و تجارت برق و ماشین آلات98.317921398/9/55,000,000 جرثقیل 5 تنی
984921398/06/16داریوش حمزه جوراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-214611398/6/11  20/07    M²
984931398/06/16رضا بهراملوراه و شهرسازی همدانکشاورزی98-221001398/6/14  بررسی جانمائی
984941398/06/16احمد سمواتراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-204581398/6/3  123/71    M²
984961398/06/16احمد فرج پوراجرای احکام دادگستریراه و ساختمان4275241398/6/5 رایگان 
985031398/06/20بهرنگ مجیدیصنعت ، معدن و تجارت معماری داخلی98.247561398/6/165,000,000 بررسی کاشی و سرامیک
985031398/06/23علی اکبر عبادیدادسرای عمومی همداننقلیه موتوری4691761398/6/16 رایگانتصادفات رانندگی
985051398/06/21محمد بشیر یوسفی یگانهامور معادن و صنایع معدنیمعدن98.238141398/6/104,000,000 قیمت گذاری سنگ سیلیس
985061398/06/23عبدالمجید یاراحمدیبانک سپهراه و ساختمان1/98/7630181398/6/16  ارزیابی ملک
985061398/06/23عبدالحمید شهبازراه و ساختمان  
985061398/06/23اصغر شهبازیانراه و ساختمان  
985071398/06/23جواد رجبیبانک سپهراه و ساختمان1/98/7796421398/6/20  تعیین اجاره بها
985071398/06/23سعید کاظمیراه و ساختمان  
985071398/06/23ولی شیخ علیراه و ساختمان  
985091398/06/24حمید کاووسیانجمن بیماران کلیویراه و ساختمان6541398/5/26  ارزیابی ملک
985101398/06/24محمد علی خالقیاجرای احکام دادگستریکشاورزی    ارزیابی زمین
985111398/06/27حسین هاشمی نسببازپرسی دادسرای نظامیامنیت عمومی9603641398/5/30  بررسی پرونده
985121398/06/27عباس مرادیبازپرسی دادسرای نظامیحوادث ناشی از کار9601681398/5/30  بررسی پرونده
985121398/06/27محمد هاشمیحوادث ناشی از کار  
985121398/06/27امیر شیرانحوادث ناشی از کار  
985121398/06/27سعید معبودیحوادث ناشی از کار  
985121398/06/27اصغر حضرتیحوادث ناشی از کار  
985181398/06/25جلال نزاکت مابتامین اجتماعیبرق و ماشین آلات180/98/92141398/6/21  ارزیابی بایگانی ریلی
985201398/06/26علی خداویسیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-204551398/6/3  140     M²
985201398/06/26رحمت اله سبحانیراه و ساختمان  
985201398/06/26احمد سمواتراه و ساختمان  
985201398/06/26عسگر عبدالرحمانیراه و ساختمان  
985201398/06/26عبدالحمید شهبازراه و ساختمان  
985211398/06/27محمد مهدی مظهری آواشرکت دیرینه داروراه و ساختمان1107/98/3411398/6/2521,000,000 ارزیابی ملک
985231398/06/27عسگر عبدالرحمانیاتاق تعاون راه و ساختمان110/1531398/5/15  ( نامه  434 ) جایگزینی کارشناس
985241398/06/27 دیوان محاسبات استانراه و ساختمان97/8891397/12/512,810,000 مجتمع کبودرآهنگ
985241398/06/27 راه و ساختمان61,140,000 مجتمع آویـنی
985241398/06/27 راه و ساختمان13,800,000 مجتمع لالجین
985241398/06/27 راه و ساختمان15,000,000 مرکز علمی کاربردی
985251398/06/28محمد مهدی خاکپوراجرای احکام دادگستریراه و ساختمان4275331398/6/5  ارزیابی ملک
985301398/06/28علی خداویسیدادگستری کبودرآهنگراه و ساختمان4517871398/6/10  بررسی پرونده
985301398/06/28علی رحیمی فرراه و ساختمان  
985301398/06/23حسین تهرانیدادگستری نهاوندراه و ساختمان4513381398/6/10 رایگانبررسی پرونده
985321398/06/30اصغر صلح میرزائیاداره کشاورزیامور ثبتی98/3/257131398/6/2  20470    M²
985331398/06/30سید مهدی علوی پشتیبانی امور دام استانبرق و ماشین آلات17/1020151398/6/25  اجاره لیفتراک
985341398/06/30مصطفی ترابیانفرهنگ و ارشاد همدانبرق ، الکترونیک و مخابرات16/43501398/6/208,000,000 برآورد قیمت اجناس
985351398/06/30سعید عبداله زادهاجرای احکام دادگستریحسابداری و حسابرسی4474811398/6/9  بررسی پرونده
985361398/06/30بابک صاحب اختیاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-189561398/5/22  234/02    M²
985361398/06/30علی شکوری منفردراه و ساختمان  
985361398/06/30مسعود ایزدیراه و ساختمان  
985381398/06/30عباس مالمیرراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-227841398/6/23  75/00     M²
985381398/06/30احمد خداویسیراه و ساختمان  
985381398/06/30سید مهدی حسینیانراه و ساختمان  
985401398/06/31سید فرید اجاقیثبت اسناد و املاکبرق ، الکترونیک و مخابرات98/111/104401398/5/3010,000,000 چاه ارت
985421398/07/01حمید سوریراه آهن غربراه و ساختمان140/2651398/6/3024,160,000 ارزیابی زمین ( 98725 )
985441398/07/01محسن شیرزادیدادگستری نهاوندنقلیه موتوری4581041398/6/11 رایگانبررسی پرونده
985441398/07/01محمود موسی پورنقلیه موتوری 
985441398/07/01اکبر صابران همدانینقلیه موتوری 
985531398/07/02داریوش احسانی دادگستری نهاوندکشاورزی5318271398/7/1 رایگانبررسی پرونده
985551398/07/03حسین شریفیانصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/266121398/7/1  بررسی پرونده
985561398/07/08محمد رضا نصرتی کشاورزی  14,000,000  
985591398/07/06محمد رضا مقصودیاداره تعاون ، کار و رفاهحسابداری و حسابرسی8/128991398/5/28  بررسی پرونده
985591398/07/06مجید ریخته گر حسابداری و حسابرسی  
985591398/07/06سعید عبداله زادهحسابداری و حسابرسی  
985601398/07/06بهزاد گلیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/7561398/6/174,000,000 قیمت دام زنده
985621398/07/06عباس مالمیراداره تعاون ، کار و رفاهراه و ساختمان67851398/4/115,690,000  88    M²
985621398/07/06احمد خداویسیراه و ساختمان ( هزینه کارشناسی نامه 98589 ) 
985621398/07/06سید مهدی حسینیانراه و ساختمان  
985631398/07/08علی خداویسیبیمه معلمراه و ساختمان98-351971398/5/2090,720,000 ارزیابی 9 واحد تجاری
985631398/07/08احمد سمواتراه و ساختمان ( هزینه کارشناسی نتمه 98594 )
985631398/07/08اقبال رستمیراه و ساختمان  
985641398/07/08سمیرا اردکانیشرکت دشت گل کردستانتاسیسات ساختمانی100/98/7561398/6/175,000,000 ارزیابی تاسیسات و لوازم
985641398/07/08هادی سلگیبرق و ماشین آلات14,000,000 
985651398/07/08علی شجاعی ثابتمدیریت درمان استان همدانراه و ساختمان177/06/98/78771398/7/1  اجاره بها
985691398/07/08محمد صادق نیکو خویصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/272861398/7/6  بررسی پرونده
985691398/07/08حسین شریفیانصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/272861398/7/6  بررسی پرونده
985701398/07/08عباس ملونیصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/273031398/7/6  بررسی پرونده
985771398/07/08امیر حسین برومند نیاراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-249571398/7/7  56    M²
985911398/07/10جلال خالقیانتامین اجتماعیلوازم خانگی و اداری180/98/103221398/7/10  قیمت گذاری
985911398/07/10امیر حیدریکامپیوتر  
985971398/07/17اردشیر اوجیراه و شهرسازی همدانکشاورزی98-259741398/7/14  ارزیابی اراضی
985971398/07/17هادی زارع الوانیکشاورزی  
986031398/07/20ولی شیخ علیبانک سپهراه و ساختمان1/98/8436631398/7/1201,900,000 ارزیابی ملک ( نامه 98731 )
986041398/07/20سیده معصومه حسینیبانک سپهراه و ساختمان1/98/8436631398/7/1180,000,000 ارزیابی ملک ( نامه 98731 )
986061398/07/21محمد صادق نیکو خویصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/2937898/7/20  بررسی پرونده
986071398/07/21مسعود ایزدیآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان110/5859/550698/6/134,850,000 ارزیابی مدارس ( نامه 98673 )
986091398/07/21یداله شاهوردیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-2533198/7/10  132/02    M²
986091398/07/21حسین صمدیانراه و ساختمان  
986091398/07/21علیرضا آهوخشراه و ساختمان  
986091398/07/21غلامرضا ابراهیمیراه و ساختمان  
986091398/07/21مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
986101398/07/21یداله شاهوردیفروشگاه اتکاراه و ساختمان503798/7/17  ارزیابی ملک
986141398/7/21سعید امیریدادستانی همدانراه و ساختمان    ارزیابی زندان
986141398/7/21یداله شاهوردیراه و ساختمان    
986141398/7/21داریوش زند اکبریراه و ساختمان    
986141398/7/21علی رستگاریراه و ساختمان    
986141398/7/21بابک صاحب اختیاریراه و ساختمان    
986141398/7/21احمد خداویسیراه و ساختمان    
986141398/7/21امیر حسین صابرانراه و ساختمان    
986141398/7/21امیر حسین کیانیراه و ساختمان    
986201398/07/23 هلال احمر 98/21/40/748 25,767,000  
986201398/07/23هیئت کارشناسی    
986201398/07/23     
986211398/07/23مهدی مستوفی خجستهبانک سپهراه و ساختمان1/98/9601591398/07/21  ارزیابی دو باب مغازه
986251398/07/24عباس حسین پورحل اختلاف ملایرتعین نفقه     
986261398/07/26جلال خالقیانارشاد اسلامیلوازم خانگی و اداری98/100/55201398/7/23  قیمت گذاری
986281398/07/29علیرضا صواغراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-257981398/7/13  ارزیابی ملک
986281398/07/29بابک صاحب اختیاریراه و ساختمان  
986281398/07/29علی شکوری منفردراه و ساختمان  
986311398/07/28حمید رضا متینشرکت مخابراتصنایع چوب1683271398/7/22  فروش چوب
986351398/07/29سعید یاسینیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-268231398/07/21  ارزیابی ملک
986351398/07/29محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان  
986351398/07/29سید مهدی حسینیانراه و ساختمان  
986361398/07/29بابک صاحب اختیاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-254891398/7/10  800        M²
986361398/07/29علی شکوری منفردراه و ساختمان  
986361398/07/29مهدی راغبراه و ساختمان  
986361398/07/29علیرضا صواغراه و ساختمان  795/56  M²
986361398/07/29داریوش زند اکبریراه و ساختمان  
986361398/07/29امیر حسین صابرانراه و ساختمان  
986361398/07/29احمد فرج پورراه و ساختمان  812/82  M²
986361398/07/29علیرضا معصومیراه و ساختمان  
986361398/07/29سید احمد آبرومندیراه و ساختمان  
986361398/07/29مرتضی فرجیراه و ساختمان  767/82  M²
986361398/07/29علیرضا انتظامراه و ساختمان  
986361398/07/29مسعود ایزدیراه و ساختمان  
986371398/07/29حشمت اله زارعیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-222971398/6/17  59/19      M²
986371398/07/29موسی رسولی  
986371398/07/29بهروز حمیدی نژاد  
986431398/08/02امیر کاوندی راهنمااتاق تعاون راه و ساختمان110/2001398/7/2340,000,000 بررسی پرونده ( 98875 )
986601398/08/11علی فیاضشرکت دشت گل کردستانبرق و ماشین آلات100/98/9881398/7/24  قیمت گذاری
986611398/08/11محمد رضا شیریشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/9891398/7/24  قیمت گذاری
986621398/08/11غلامرضا ابراهیمیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-272751398/7/24  20       M²
986621398/08/11مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
986621398/08/11علی فرجی پاکراه و ساختمان  
986651398/08/11علی اکبر عبادیصنعت ، معدن و تجارت نقلیه موتوری98/315531398/8/8  حک شماره شاسی و موتور
986661398/08/11یداله شاهوردیشرکت عمران و مسکن سازانراه و ساختمان48121398/7/18  امور فنی پروژه
986671398/08/11مسعود ونائیشرکت شهرک کشاورزیکشاورزی98/51/180381398/8/1  گلخانه نهاوند
986671398/08/11امیر پژمان رشیدیکشاورزی  گلخانه  ملایر
986671398/08/11محمد رضا باقریشرکت شهرک کشاورزیکشاورزی98/51/180381398/8/1  گلخانه نهاوند
986681398/08/11امیر حسین ایزدیصنعت ، معدن و تجارت صنایع گاز98/309911398/8/21,500,000 بررسی پرونده
986691398/08/11حسن مومنیفروشگاه اتکاراه و ساختمان 1398/8/29  قیمت گذاری
986691398/08/11غلامحسین تقویفروشگاه اتکاراه و ساختمان 1398/8/29  قیمت گذاری
986701398/08/11غلامرضا ابراهیمیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-272781398/7/24  75       M²
986701398/08/11یداله شاهوردیراه و ساختمان  
986701398/08/11علیرضا آهوخشراه و ساختمان  
986741398/08/13مصطفی حمیدی نامدارراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-274921398/7/28  1/00      M²
986751398/08/13علیرضا دزفولیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-277141398/7/30  7/00     M²
986751398/08/13بهمن احمدیراه و ساختمان  
986751398/08/13محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان  
986801398/08/14مهدی زندیشرکت شهرک کشاورزیراه و ساختمان98/51/187561398/8/13  گلخانه اسد آباد
986851398/08/19عباس دینی حمایت از مصرف کنندگانبرق ، الکترونیک و مخابرات98/315381398/8/13  ورق نامرغوب
986861398/08/19سمیه صالحاجرای احکام دادگستریراه و ساختمان5979431398/7/21 رایگان 
986881398/08/18سید امیر حسن صفویراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-285971398/8/9  91/3      M²
986901398/08/18حمید سوریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-280111398/8/3  14/32    M²
986901398/08/18غلامرضا سوریراه و ساختمان  
986901398/08/18نادر دالنوریراه و ساختمان  
986921398/08/18مهدی راغبراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-281301398/8/4  7/35     M²
986931398/08/18مسعود کرمیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-266061398/7/20  255       M²
986941398/08/18علی اصغر علیقارداشیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-265421398/7/18  289/6   M²
986961398/08/18مهدی راغبراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-269821398/7/23  231/4   M²
986971398/08/18یداله شاهوردیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-274891398/7/28  بررسی پرونده
986981398/08/18حسین صمدیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-281461398/8/4  بررسی پرونده
986981398/08/18علی رحیمی فرراه و ساختمان  
986981398/08/18مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
986991398/08/18علی رستگاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-269861398/7/23  ارزیابی ملک
986991398/08/18بهرام قیریانراه و ساختمان  
986991398/08/18سید امیر حسین صفویراه و ساختمان  
987001398/08/18رحمت اله سبحانیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-269861398/7/23  ارزیابی ملک
987001398/08/18محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
987001398/08/18داریوش حمزه جوراه و ساختمان  
987021398/08/19محمد مسعود خانیمسکن مهر 25راه و ساختمان 1398/7/29  تعیین قیمت پارکینگ
987021398/08/26عسگر عبدالرحمانیمسکن مهر 25راه و ساختمان 1398/7/29  تعیین قیمت پارکینگ
987031398/08/19مجید ریخته گر راه و شهرسازی همدانحسابداری و حسابرسی98-246391398/7/6  بروز رسانی
987041398/08/19یوسف رضا نوروزیحمایت از مصرف کنندگانراه و ساختمان98/321861398/8/12  معایب ایزوگام
987051398/08/19مسعود شفیعراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-270801398/7/23  258/31  M²
987131398/08/19سید محمد علی پارسااجرای احکام دادگستریکشاورزی    بررسی پرونده
987131398/08/19یوسف کامرانیکشاورزی    
987131398/08/19اصغر صلح میرزائیامور ثبتی    
987141398/08/19مازیار بلالی مقدمشهرداری قروهبرق و ماشین آلات98/2/18/48421398/8/19  پمپ گاز
987151398/08/20امیر حیدریصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/330581398/8/19  بررسی پرونده
987161398/08/20سعید یاسینیانبانک صادراتراه و ساختمان98/8546951398/8/12  ارزیابی ملک
987181398/08/20حامد صیدیراهداری و حمل و نقلبرق ، الکترونیک و مخابرات75/321991398/8/4365,000 قیمت روغن سوخته ( 98762 )
987231398/08/22محمد صادق نیکو خویصنعت ، معدن و تجارت کامپیوتر98/333211398/8/211,500,000 بررسی پرونده
987291398/08/23محمد مهدی اولیائیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/10991398/8/19  قیمت دام زنده
987361398/08/26حمید سوریراه آهن غربراه و ساختمان140/4461398/8/22  ارزیابی زمین
987371398/08/26علی فیاضبانک صنعت و معدنبرق و ماشین آلات98/18331398/8/25337,000 پنج درصد سهم کانون
987371398/08/26حشمت اله زارعیراه و ساختمان1,006,500 
987371398/08/26محمد حیدریکشاورزی3,055,838 
987371398/08/26جواد رجبیراه و ساختمان900,000 
987371398/08/26محمد اسدیکشاورزی350,000 
987381398/08/26امیر حسین برومند نیاراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-305531398/7/25  705/40  M²
987391398/08/26علی خداویسیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-289351398/8/12  ارزیابی 6  قطعه زمین
987391398/08/26رحمت اله سبحانیراه و ساختمان  
987391398/08/26عسگر عبدالرحمانیراه و ساختمان  
987401398/08/26علی فرجی پاکراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-238591398/6/31  2561/39  M²
987401398/08/26محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
987401398/08/26داریوش حمزه جوراه و ساختمان  
987401398/08/26مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
987401398/08/26غلامرضا ابراهیمیراه و ساختمان  
987401398/08/26حمید کاووسیراه و ساختمان  
987401398/08/26سید امیر حسن صفویراه و ساختمان  
987451398/08/28بهرام قیریانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-309981398/8/27  106/69  M²
987461398/08/28 مسکن و شهرسازی ملایر   21,637,500 خانه های سازمانی
987461398/08/28هیئت سه نفره    
987461398/08/28     
987471398/08/28سید احمد آبرومندیسازمان مشاغل شهریراه و ساختمان9.8083E+101398/8/28  تعیین اجاره بها
987481398/08/28علی اکبر عبادیسازمان مشاغل شهرینقلیه موتوری98082825471398/8/28  ارزیابی دو خودرو
987481398/08/28کامران گرداننقلیه موتوری  
987481398/08/28اکبر صابران همدانینقلیه موتوری  
987561398/09/02مهدی شاکریشرکت سیاحتی علیصدرنقلیه موتوری98/150/91781398/8/286,000,000 ارزیابی دو خودرو
987571398/09/03احمد خداویسیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-305041398/8/27  ارزیابی ملک
987581398/09/03حشمت اله زارعیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-266361398/7/20  ارزیابی ملک
987581398/09/03محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
987581398/09/03مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
987591398/09/03حشمت اله زارعیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-301371398/8/22  تعیین اجاره بها
987591398/09/03محمد مهدی خاکپورراه و ساختمان  
987591398/09/03مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان  
987601398/09/03سمیه صالحراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-274931398/7/28  34/5  M²
987631398/09/03مسعود ایزدیآموزش و پرورش فامنینراه و ساختمان  21,825,000 ارزیابی آموزشگاه ها
987651398/09/04حشمت اله زارعیصندوق کارآفرینی امیدراه و ساختمان98/6801/11271398/8/29  ارزیابی اراضی
987651398/09/04محمد مهدی مظهری آوادامپروری و دامپزشکی  
987651398/09/04احمد عرفانی نیادامپروری و دامپزشکی  
987661398/09/04سعید عبداله زادهراه و شهرسازی همدانحسابداری و حسابرسی98-308271398/8/26  خسارت تاخیر
987681398/09/04سید مهدی حسینیانشرکت پاک نامراه و ساختمان280/1049271398/8/259,000,000 ارزیابی ملک
987691398/09/05سید صادق حسینیشرکت معدن کار باخترمعدن98/4271398/9/3300,000,000 بررسی دارائی ها
987691398/09/05علی میجانیمعدن 
987691398/09/05سید محمود عسگریانمعدن 
987691398/09/05کامران گرداننقلیه موتوری 
987691398/09/05علی اکبر عبادینقلیه موتوری 
987691398/09/05اکبر صابران همدانینقلیه موتوری 
987691398/09/05حسن رسولیبرق و ماشین آلات 
987691398/09/05محمد جواد اسدیانبرق و ماشین آلات 
987691398/09/05جواد سبزه ایبرق و ماشین آلات 
987691398/09/05احمد اصلانیراه و ساختمان 
987691398/09/05حسن بهرام نیاراه و ساختمان 
987691398/09/05محمد جواد جعفریراه و ساختمان 
987691398/09/05سید امیر حسین صفویراه و ساختمان 
987691398/09/05سید امیر حسن صفویراه و ساختمان 
987691398/09/05بهرام قیریانراه و ساختمان 
987781398/09/10سعید امیریبانک صادراتراه و ساختمان98/8692471398/8/14  شعب همدان
987781398/09/10سمیه صالحراه و ساختمان  
987781398/09/10داریوش حمزه جوراه و ساختمان  
987781398/09/10احمد فرج پورراه و ساختمان  
987781398/09/10ولی شیخ علیراه و ساختمان  شعب نهاوند
987781398/09/10مهدی عطائیراه و ساختمان  
987781398/09/10حمید سوریراه و ساختمان  
987781398/09/10محمد سخائیانراه و ساختمان  شعب اسدآباد
987781398/09/10مجید فرزانهراه و ساختمان  
987781398/09/10رسول ابراهیم خانیراه و ساختمان  املاک کبودرآهنگ
987781398/09/10علی اصغر علی قارداشیراه و ساختمان  رب گلچین 
987781398/09/10علیرضا سهرابیمهندسی آب  فولاد نوشیجان
987791398/09/11حمید سوریشرکت شهرک کشاورزیراه و ساختمان98/51/180381398/8/132,000,000 ارزیابی گلخانه
987791398/09/11امیر پژمان رشیدیکشاورزی32,000,000 
987801398/09/11محمد رضا مرادی تعاون روستائیراه و ساختمان752/37701398/7/28  ارزیابی انبارها ( 9801140 )
987801398/09/11یداله شاهوردیراه و ساختمان  
987801398/09/11فرید حسین اجاقیبرق ، الکترونیک و مخابرات  
987801398/09/11علیرضا معصومیراه و ساختمان53,800,000 
987801398/09/11احمد فرج پورراه و ساختمان53,800,000 
987801398/09/11فرید حسین اجاقیبرق ، الکترونیک و مخابرات12,000,000 
987801398/09/11مرتضی فرجیراه و ساختمان  
987801398/09/11فرید حسین اجاقیبرق ، الکترونیک و مخابرات24,000,000 
987801398/09/11جواد رجبیراه و ساختمان  
987801398/09/11امید عبدالمالکیراه و ساختمان5,200,000 
987801398/09/11محمد سخائیانراه و ساختمان633,000 
987801398/09/11مجید فرزانهراه و ساختمان595,000 
987801398/09/11رحمان کولیوندراه و ساختمان665,000 
987801398/09/11حسین کیانیراه و ساختمان8,000,000 
987801398/09/11حمید سوریراه و ساختمان13,971,250 
987801398/09/11اکبر دارائیراه و ساختمان  
987801398/09/11مهدی عطائیراه و ساختمان  
987801398/09/11طالب احمد وندراه و ساختمان103,900,000 
987811398/09/11امیر کاوندی راهنماتعاون روستائیراه و ساختمان752/40171398/8/1614,700,000 ارزیابی انبار
987811398/09/11حسین جلالیانراه و ساختمان14,700,000 
987811398/09/11رسول ابراهیم خانیراه و ساختمان14,700,000 
987821398/09/11فرزاد شکیبا پیامدادگستری همدانامور ثبتی5/9806251398/9/9 رایگانبررسی پرونده
987821398/09/11حاتم کیانیامور ثبتی 
987821398/09/11محمد رضا امینیامور ثبتی 
987831398/09/11عسگر عبدالرحمانیسازمان خصوصی سازیراه و ساختمان195131398/9/67,534,820 پنج درصد سهم کانون
987841398/09/11کورش ابلقیجهاد کشاورزیکشاورزی14/7/48651398/9/7  عکس هوائی
987851398/09/11سیده معصومه حسینیبانک سپهراه و ساختمان11791291398/9/517,000,000 بررسی پرونده ( 98792 )
987891398/09/12حسن جلیلیجهاد کشاورزیکشاورزی14/17/49541398/9/12  عکس هوائی
987901398/09/13علی رحیمی فرشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039811821398/9/3  ارزیابی 20  قطعه زمین
987931398/09/13نعمت حمیدیبانک ملیبرق و ماشین آلات6100/26/2241931398/7/20  ارزیابی ماشین آلات
987931398/09/13محمد مرادی نسببرق و ماشین آلات  
987931398/09/13مهدی ارجیبرق و ماشین آلات  
987941398/09/13علی خدا رحمیامور معادن و صنایع معدنیمعدن98/310041398/8/2  ارزیابی اکتشاف
987951398/09/13یداله شاهوردیراهداری و حمل و نقلراه و ساختمان75/315331398/07/29  تعیین اجاره بها
987961398/09/13شاهرخ انصافیانشرکت آسان فراز آریاتاسیسات ساختمانی60541398/9/124,500,000 بررسی پرونده
987971398/09/13حشمت اله زارعیشرکت سیاحتی علیصدرراه و ساختمان150/92591398/9/9  تعیین اجاره بها
987991398/09/18بابک صاحب اختیاریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-327361398/9/10  48         M²
988001398/09/18مسعود شفیعراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-276861398/7/29  302/60  M²
988011398/09/18علی شجاعی ثابتراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-322871398/9/6  200        M²
988021398/09/18سید امیر حسین صفویراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-322821398/9/6  99        M²
988031398/09/18علی رستگاریبانک سپهراه و ساختمان1/98/11337351398/8/27  ارزیابی یک باب تجاری
988041398/09/19مرتضی فرجیبانک سپهراه و ساختمان1/98/11245461398/8/26  ارزیابی ملک
988071398/09/18علیرضا آهوخششهرداری همدانراه و ساختمان2009835841398/9/18  1660     M²
988081398/09/18جلال خالقیانکمیته امدادلوازم خانگی و اداری1/20184001398/7/29  قیمت گذاری
988091398/09/18جلال خالقیانعلمی و کاربردیلوازم خانگی و اداری17011/98/4501398/9/164,000,000 قیمت گذاری
988091398/09/18حسین شریفیانکامپیوتر 
988111398/09/18مصطفی حمیدی نامدارشرکت شهرک کشاورزیراه و ساختمان125981398/8/13  ارزیابی 3  قطعه زمین
988141398/09/20مهدی مستوفی خجستهراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-322891398/9/6  98/1     M²
988241398/09/23غلام عباس ابوالفتحیجهاد کشاورزیکشاورزی13/7/80631398/9/18  تعیین قدمت بنا
988251398/09/23علیرضا آهوخششهرداری منطقه 3راه و ساختمان9.8092E+101398/9/20  ارزیابی 6  قطعه زمین
988261398/09/23داریوش راد مهرجهاد کشاورزیکشاورزی14/7/48831398/9/9  تعیین قدمت بنا
988261398/09/24عبدالوهاب زنگنهکانون کارشناسان کرمانشاه 98/29201398/9/204,000,000  
988271398/09/24احمد سمواتراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-339071398/9/19  32        M²
988281398/09/24عبدالرحیم سلیمانیانبیمه البرزراه و ساختمان1485881398/9/19  ارزیابی ملک و زمین
988281398/09/24اقبال رستمیراه و ساختمان  
988281398/09/24یداله شاهوردیراه و ساختمان  
988291398/09/24علیرضا معصومیشهرداری منطقه 3راه و ساختمان1485881398/9/19  ارزیابی بلوک 9 و 10
988311398/09/26سعید یاسینیانسازمان مشاغل شهریراه و ساختمان9.8092E+101398/9/17  تعیین اجاره بها
988331398/9/26علی راد مهرشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/12901398/9/19  قیمت دام زنده
988341398/09/30حمید کاووسیشرکت مخابراتراه و ساختمان20396/1011398/9/23  56        M²
988341398/09/30علیرضا معصومیراه و ساختمان  
988341398/09/30حسین جلالیانبانک کارآفرینراه و ساختمان505/98/39321398/9/6130,500,000 ارزیابی ملک
988341398/09/30علی رستگاریراه و ساختمان 
988341398/09/30امیر حسین برومند نیاراه و ساختمان 
988351398/09/30امیر حسین برومند نیااتاق تعاون راه و ساختمان110/2431398/9/9  مسکن مهر 22
988361398/09/30بهروز حمیدی نژادراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-331671398/9/12  216/04    M²
988361398/09/30سید مهدی حسینیانراه و ساختمان  
988361398/09/30احمد خداویسیراه و ساختمان  
988371398/09/30عبدالمجید یاراحمدیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-331671398/9/12  238/03  M²
988371398/09/30اصغر شهبازیانراه و ساختمان  
988371398/09/30عسگر عبدالرحمانیراه و ساختمان  
988381398/09/30حشمت اله زارعیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-331671398/9/12  514        M²
988381398/09/30موسی رسولیراه و ساختمان   
988381398/09/30حمید رضا نیک دادراه و ساختمان   
988391398/09/30بهمن احمدیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-331671398/9/12  2223      M²
988391398/09/30محمد خدائیراه و ساختمان  
988391398/09/30سید سعدی وفائیراه و ساختمان  
988401398/09/30امیر حسین صابرانپشتیبانی امور دام استانراه و ساختمان17/1510061398/9/16  تعیین اجاره بها
988401398/09/30داریوش زند اکبریراه و ساختمان  تعیین اجاره بها
988401398/09/30بهرام زبر دستی نیکدامپروری و دامپزشکی  برآورد هزینه
988411398/09/30جلال خالقیاندانشگاه فرهنگیانلوازم خانگی و اداری53100/887/1001398/9/23  ارزش گذاری
988451398/09/31جواد صدیقیکشت و صنعت و دامپروریکشاورزی811/98/7471398/9/2041,000,000 216   هکتار 
988461398/10/01کامران گرداندانشگاه علوم پزشکینقلیه موتوری16/31/181491398/9/219,000,000 اتوبوس بنز
988471398/10/01غلامرضا ابراهیمیشهرداری منطقه 4راه و ساختمان1049821311398/9/28  175/62    M²
988481398/10/01علی خداویسیشرکت آب منطقه ای همدانراه و ساختمان20396/1011398/9/23  ارزیابی ملک
988481398/10/01حسین صمدیانراه و ساختمان  
988481398/10/01محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان  
988491398/10/01سید کاظم برقعیشرکت رویان سرو آذین برق و ماشین آلات1398/001401398/9/1729,043,000 ارزیابی ماشین آلات
988491398/10/01رضا مقصود خواهتاسیسات ساختمانی10,621,875 
988501398/10/04غلامرضا سوریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-336571398/9/18  ارزیابی ملک
988511398/10/04نادر دالنوریراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-331801398/9/12  2/40      M²
988521398/10/01محمد مسعود خانیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-346521398/9/24  ارزیابی 4  قطعه زمین
988531398/10/01علیرضا دزفولیانراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-346521398/9/24  ارزیابی 4  قطعه زمین
988531398/10/01بهمن احمدیراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-346521398/9/24  ارزیابی 3  قطعه زمین
988541398/10/.1داریوش حمزه جوراه و شهرسازی همدانراه و ساختمان98-346521398/9/24  ارزیابی 3  قطعه زمین
988551398/10/01حسین ونائیجهاد کشاورزیکشاورزی1269581398/9/16  تعیین قدمت بنا
988601398/10/01مصطفی عظیمی نیازشرکت شهرک کشاورزیکشاورزی98/51/229641398/9/30  قیمت گذاری
988611398/10/01محمد مهدی امیدیشرکت شهرک کشاورزیکشاورزی98/51/224401398/9/24  قیمت گذاری
988631398/10/01غلامرضا خاکساریموسسه فرهنگی ایثارامور ورزشی230/98/288011398/9/304,000,000 تعیین سهام
988671398/10/02سعید الوندی       
988701398/10/02مهدی مستوفی خجستهشهرداری منطقه 3راه و ساختمان9.8092E+101398/9/23  ارزیابی زمین
988711398/10/02حمید سوریبانک صادراتراه و ساختمان98/10609531398/10/1  ارزیابی 3  واحد مسکونی
988711398/10/02غلامرضا سوریراه و ساختمان  
988741398/10/03فرزاد شکیبا پیامجهاد کشاورزیامور ثبتی14/17/51651398/9/24  جانمایی و تعیین حدود
988781398/10/04سیده معصومه حسینیبانک قوامینراه و ساختمان98/85698/10/1   
988801398/10/07مرتضی فرجیفروشگاه اتکاراه و ساختمان98152391398/9/16  ارزیابی ملک
988811398/10/07ایرج محمدی  جهاد کشاورزیکشاورزی14/17/53581398/10/5  تعیین مساحت و قدمت ملک
988821398/10/07بهرام قیریانفروشگاه اتکاکشاورزی98/206171398/9/3018,000,000 ارزیابی فروشگاه
988831398/10/5کامران گردانشعب پست بانکنقلیه موتوری1590/45271398/10/54,700,000 خودرو نیسان
988841398/10/07حسین جلالیانشهرداری منطقه 3راه و ساختمان9.8092E+101398/9/238,000,000 144      M²
988851398/10/07یوسف رضا نوروزیصنایع غذایی و کشاورزیراه و ساختمان98/142821398/9/1910,800,000 تعیین اجاره بها
988851398/10/07عباس مالمیرراه و ساختمان 
988851398/10/07احمد سمواتراه و ساختمان 
988871398/10/07سید سعدی وفائیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029828901398/9/28  38/82    M²
988881398/10/07علیرضا معصومیسازمان عمرانراه و ساختمان207983601398/10/5  4170       M²
988891398/10/07محمد روستائیشرکت مخابراتراه و ساختمان98/18572421398/9/29  تعیین اجاره بها
988951398/10/09محمد مهدی خاکپورشرکت زرین دشت دیمهراه و ساختمان98/131398/9/2544,401,224 ارزیابی زمین
988971398/10/09آرش مجیدیدانشگاه صنعتی همدانتاسیسات ساختمانی1/98/12281398/10/23,000,000 قیمت گذاری
988981398/10/09مهدی علویمدیریت درمان استان همدانتاسیسات ساختمانی177/06/98/115581398/9/24  قیمت گذاری
989021398/10/09یداله شاهوردیسازمان سیما منظرراه و ساختمان9.8093E+101398/9/28  ارزیابی پارک ها
989031398/10/10علی فرجی پاکشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029830581398/10/3  ارزیابی 2 قطعه زمین
989041398/10/10محمد مسعود خانیشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039815081398/10/1  ارزیابی 4 قطعه زمین
989051398/10/10احمد سمواتشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039815081398/10/1  ارزیابی 4 قطعه زمین
989061398/10/10عبدالرحیم سلیمانیانشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039815081398/10/1  ارزیابی 4 قطعه زمین
989071398/10/10اصغر شهبازیانشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039815081398/10/1  ارزیابی 4 قطعه زمین
989081398/10/10حاج آقا سلیمانیتامین اجتماعیحسابداری و حسابرسی8/222271398/8/28  بررسی پرونده
989081398/10/10سعید عبداله زادهحسابداری و حسابرسی  
989081398/10/10هوشنگ حیدریانحسابداری و حسابرسی  
989091398/10/10علی هاشم کریمیتامین اجتماعیحسابداری و حسابرسی8/205511398/8/28  بررسی پرونده
989091398/10/10مجید ریخته گرحسابداری و حسابرسی  
989091398/10/10مهرداد خزائیحسابداری و حسابرسی  
989111398/10/11رحمت اله سبحانیبیمه نوینراه و ساختمان98/100/7361161398/10/3153,000,000 ارزیابی ملک
989111398/10/11مصطفی حمیدی نامدارراه و ساختمان 
989111398/10/11علی رحیمی فرراه و ساختمان 
989141398/10/11علی حیدر مهرابیجهاد کشاورزیراه و ساختمان13/7/54101398/10/8  تعیین قدمت بنا
989151398/10/11علیرضا دزفولیاندادسرای عمومی همدانراه و ساختمان8759791398/10/3  ارزیابی ملک
989171398/10/11غلامرضا نعیمیصندوق کارآفرینی امیدکشاورزی98/6801/13851398/10/1040,000,000 558/153  M²
989171398/10/11مهدی سمواتیکشاورزی 
989191398/10/14موسی رسولیتامین اجتماعیراه و ساختمان180/01/98/81141398/10/8  ارزیابی ملک
989191398/10/14عبدالمجید یاراحمدیراه و ساختمان  
989191398/10/14عبدالحمید شهبازراه و ساختمان  
989221398/10/14عباس مالمیرشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029832311398/10/10  11/92       M²
989251398/10/14حشمت اله زارعیشهرداری منطقه 1راه و ساختمان9.8101E+101398/10/10  1/87       M²
989331398/10/17علی خداویسیبیمه کوثرراه و ساختمان98/1500/5791398/10/11175,500,000 ارزیابی ملک ( 98941 )
989331398/10/17غلامرضا ابراهیمیراه و ساختمان 
989331398/10/17بهرام قیریانراه و ساختمان 
989381398/10/18جلال خالقیانحمایت از مصرف کنندگانلوازم خانگی و اداری42/1791398/10/18  ماشین لباسشویی
989441398/10/18محمد مهدی سیاحسازمان عمرانبرق و ماشین آلات207983741398/10/146,390,000 قیمت گذاری
989451398/10/18محمد مهدی سیاحسازمان عمرانبرق و ماشین آلات207983731398/10/14  قیمت گذاری
989461398/10/18مهرداد ساجدیسازمان عمرانبرق و ماشین آلات207983741398/10/14  تعیین اجاره بها
989511398/10/17محمود موسی پورفرماندهی مهندسی رزمی نقلیه موتوری411/207/781398/9/23  برآورد خسارت خودرو
989511398/10/17محسن شیرزادینقلیه موتوری  
989511398/10/17مهدی شاکرینقلیه موتوری  
989601398/10/22امیر حیدریحمایت از مصرف کنندگانکامپیوتر98/365351398/9/12  بررسی پرونده
989661398/10/22امیر علی نایبیراه و شهرسازیحسابداری و حسابرسی98-371851398/10/14  معادل سازی مبالغ واریزی
989731398/10/25بهروز مراد حاصلمدیریت درمان کرمانشاهپزشکی و تجهیزات167/98/109551398/10/18  قیمت گذاری
989761398/10/24امیر حسین صابرانصندوق کار آفرینیراه و ساختمان98/6801/14091398/10/15  ارزیابی املاک
989761398/10/24عباس مالمیرراه و ساختمان  
989761398/10/24داریوش زند اکبریراه و ساختمان  
989821398/10/25سید مهدی حسینیانشرکت شیر پگاهراه و ساختمان98/21/61791398/10/21134,000,000 قیمت گذاری
989931398/10/29محمد مهدی سیاحبانک سینابرق و ماشین آلات127/98/3291398/10/28  ارزیابی جایگاه سوخت
9810421398/11/05غلام عباس ابوالفتحیجهاد کشاورزیکشاورزی13/7/83181398/11/2  تعیین قدمت بنا
9810441398/11/05محمود موسی پوردادگاه عمومی گل تپهنقلیه موتوری9807641398/10/25 رایگان 
9810531398/11/05سید احمد آبرومندیدانشگاه پیام نورراه و ساختمان31/5/4351398/10/22  تعیین اجاره بها
9810921398/11/13محمد خدائیشرکت آب منطقه ای همدانراه و ساختمان98/24847/1011398/10/22  ارزیابی آپارتمان
9810921398/11/13شهرام احمدیراه و ساختمان  
9810921398/11/13سعید کاظمیراه و ساختمان  
9811021398/11/13بابک صاحب احتیاریراه و شهرسازیراه و ساختمان98-409711398/11/12  3/78      M²
9811031398/11/13محمد رضا نصرتیامور اراضیکشاورزی220/519611398/11/12  عکس هوائی
9811041398/11/13علی خدارحمیصنعت ، معدن و تجارت معدن98/4456198/11/5  ارزیابی معدن گچ
9811051398/11/13محمد رضا معیاریامور اراضیکشاورزی220/521791398/11/13  عکس هوائی
9811101398/11/13مهدی پور حسینیسازمان امور تملیکیمواد غذایی981638141398/11/14  ارزیابی کالا
9811131398/11/13محمد سخائیانراه و شهرسازیراه و ساختمان98-400141398/11/3  32/65      M²
9811141398/11/13علی فرجیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-398761398/11/2  100/00       M²
9811161398/11/15حمید باختریاداره تعاون ، کار و رفاهراه و ساختمان8/263921398/11/2  بررسی پرونده
9811161398/11/15محمد رضا کریمی پویاراه و ساختمان  
9811161398/11/15مرتضی قاسمیراه و ساختمان  
9811201398/11/15علیرضا دزفولیانشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029841241398/11/13  ارزیابی ملک
9811231398/11/15امیر حسین صابراننیروگاه مفتحراه و ساختمان98/10551398/11/534,650,000 اجاره بها 11 خودرو ( 9801134 )
9811231398/11/15علی اکبر عبادینقلیه موتوری  
9811241398/11/16علی اکبر عبادیصنعت ، معدن و تجارت نقلیه موتوری98/461581398/11/152,000,000 خودرو سواری
9811251398/11/27عبدالمجید یار احمدیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029842381398/11/15  ارزیابی ملک
9811291398/11/16امیر حسین صابرانسازمان مشاغل شهرداریراه و ساختمان9.8111E+101398/11/8  تعیین اجاره بها
9811301398/11/16موسی رسولیمیراث فرهنگیراه و ساختمان982/146/131751398/11/13  ارزیابی پارکینگ
9811301398/11/16حشمت اله زارعیراه و ساختمان  
9811301398/11/16داریوش زند اکبریراه و ساختمان  
9811321398/11/16عبداله حدادیجهاد کشاورزیکشاورزی982/146/131751398/11/13  تعیین قدمت بنا
9811501398/11/19سید صادق حسینیسازمان عمرانمعدن207984951398/11/14  ارزیابی معدن آق حصار
9811511398/11/19احسان خانیجهاد کشاورزیکشاورزی14/7/87591398/11/13  تعیین قدمت بنا
9811551398/11/19محمد مسعود خانیشهرداری منطقه 2کشاورزی2029843241398/11/19  ارزیابی ملک
9811561398/11/19رضا بهراملوجهاد کشاورزیکشاورزی13/17/87281398/11/16  تعیین قدمت بنا
9811601398/11/20علی حیدر مهرابیجهاد کشاورزیکشاورزی13/17/87881398/11/19  تعیین قدمت بنا
9811611398/11/20توکل کاووسیصندوق کار آفرینیکشاورزی98/6801/16041398/11/195,650,000 تعیین سهم
9811691398/11/20نادر ذالنوریبانک سپهراه و ساختمان1/98/15879441398/11/14  ارزیابی ملک
9811701398/11/20جلال خالقیانتامین اجتماعیلوازم خانگی180/09/98/42671398/11/5  اموال اسقاطی
9811711398/11/20مسعود بیک زادهراهداری و حمل و نقلبرق و ماشین آلات75/490001398/11/19  آهن آلات اسقاطی
9811721398/11/20آرام سلیمانیحمایت از مصرف کنندهتاسیسات ساختمانی98/461011398/11/15  کرکره آلومینیومی
9811741398/11/21علیرضا معصومیبانک سپهراه و ساختمان1/98/1611/0711398/11/19  تعیین اجاره بها
9811741398/11/21احمد فرج پورراه و ساختمان  
9811741398/11/21سید احمد آبرومندیراه و ساختمان  
9811761398/11/21علیرضا معصومیهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/49211398/11/10  تعیین اجاره بها
9811761398/11/21احمد فرج پورراه و ساختمان  
9811761398/11/21سید احمد آبرومندیراه و ساختمان  
9811771398/11/21محمد رضا مقصودیشورای حل اختلافحسابداری و حسابرسی9804721398/11/735,000,000 بررسی پروتده
9811791398/12/17مجتبی مرادی امینکلانتری 12امور ثبتی10081398/12/14  بررسی پرونده
9811831398/11/21عرفان عباسیانراه و شهرسازیراه و ساختمان98-423461398/11/20  2/17      M²
9811841398/11/23عرفان عباسیانراه و شهرسازیراه و ساختمان98-417481398/11/16  31/87   M²
9811861398/11/23علیرضا معصومیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-423181398/11/20  90/27   M²
9811881398/11/23رسول ابراهیم خانیفرماندهی انتظامیراه و ساختمان3841/1502/02/11398/11/21  ارزیابی ملک
9811881398/11/23حسین کیانیراه و ساختمان  
9811881398/11/23سمیه صالحراه و ساختمان  
9811881398/11/23مهدی مستوفی خجستهراه و ساختمان  
9812021398/11/23عبداله حدادیشرکت امین خردمندکشاورزی98/441398/11/23  قیمت گذاری
9812041398/11/23فرامرز راهپیماشهرداری لالجینکشاورزی98/144241398/11/19  ارزیابی زمین
9812051398/11/23عطا اله معصومینیروگاه مفتحتاسیسات ساختمانی98/100/13291398/11/364,068,750 لوازم تاسیساتی 
9812051398/11/23شاهرخ انصافیانتاسیسات ساختمانی 
9812051398/11/23رضا مقصود خواهتاسیسات ساختمانی 
9812071398/11/26سعید امیری-مدیریت درمانراه و ساختمان177/06/98/141581398/11/23  تعیین اجاره بها
9812091398/11/26بهروز مراد حاصلمدیریت درمانمهندسی پزشکی177/06/98/141571398/11/23  قیمت گذاری
9812101398/11/26محمد خدائیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-423441398/11/20  90/00     M²
9812111398/11/26محمد بشیر یوسفیصنعت ، معدن و تجارت معدن98/470911398/11/21  هزینه اکتشاف
9812141398/11/26مسعود کرمیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029845351398/11/26  ارزیابی  جاده
9812221398/11/26جلال خالقیانشرکت آب و فاضلابلوازم خانگی98/22511398/11/23  ارزیابی دارایی ها
9812221398/11/26محمد مهدی سیاحنقلیه موتوری  
9812221398/11/26علی فیاضنقلیه موتوری  
9812221398/11/26سید امیر احقرنقلیه موتوری  
9812221398/11/26مازیار بلالی مقدمنقلیه موتوری  
9812221398/11/26جلال نزاکت مابنقلیه موتوری  
9812221398/11/26اکبر صابران همدانینقلیه موتوری  
9812221398/11/26رضا مقصود خواهتاسیسات ساختمانی  
9812221398/11/26عطا اله معصومیتاسیسات ساختمانی  
9812221398/11/26شاهرخ انصافیانتاسیسات ساختمانی  
9812221398/11/26سمیرا اردکانیتاسیسات ساختمانی  
9812221398/11/26محمد جواد ضیافتیتاسیسات ساختمانی  
9812221398/11/26احمد سمواتراه و ساختمان  
9812221398/11/26حسین جلالیانراه و ساختمان  
9812221398/11/26امیر حسین صابرانراه و ساختمان  
9812221398/11/26سید سعدی وفائیراه و ساختمان  
9812221398/11/26محمود مشایخی کرهرودیراه و ساختمان  
9812221398/11/26داریوش زند اکبریراه و ساختمان  
9812221398/11/26محمد رضا مقصودیحسابداری و حسابرسی  
9812221398/11/26حمید رضا المعیحسابداری و حسابرسی  
9812221398/11/26ایوب رسولیحسابداری و حسابرسی  
9812221398/11/26هوشنگ حیدریانحسابداری و حسابرسی  
9812221398/11/26محمد رضا کریمی پویاحسابداری و حسابرسی  
9812251398/11/27علی رستگاریشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029842381398/11/15  تعیین اجاره بها
9812261398/11/27حسین سعیدیشورای حل اختلافتعین نفقه9768061398/10/29  بررسی پرونده
9812261398/11/27عباس حسین پورتعین نفقه  
9812261398/11/27مجید قاسمیتعین نفقه  
9812341398/11/28سید مهدی حسینیانشرکت شیر پگاهراه و ساختمان98/9821398/10/25134,000,000  
9812381398/11/28سید محمد علویراهداری و حمل و نقلبرق و ماشین آلات75/790001398/11/19  آهن آلات و لاستیک
9812421398/11/28پیمان رسولیکانون کارشناسان مرکزیتشخیص و اصالت خط 5561398/11/8   
9812431398/11/28سمیه صالحشهرداری منطقه 1راه و ساختمان2019838011398/11/27  8/82      M²
9812441398/11/29عبدالحمید شهبازنیروگاه مفتحراه و ساختمان98/100/13281398/11/23  تعیین اجاره بها
9812441398/11/29حمید رضا نیک دادراه و ساختمان  
9812441398/11/29فرشید کریمیراه و ساختمان  
9812461398/11/29کامران گرداننیروگاه مفتحنقلیه موتوری98/100/13281398/11/23250,000,000 تعیین اجاره بها ( 9801214 )
9812461398/11/29علی اکبر عبادینقلیه موتوری 
9812461398/11/29اکبر صابران همدانینقلیه موتوری 
9812471398/11/29سید امیر حسن صفویموسسه فرهنگی ایثارراه و ساختمان230/98/375881398/11/2754,000,000 تعیین اجاره بها
9812471398/11/29غلامرضا خاکساریتربیت بدنی 
9812471398/11/29سمیرا اردکانیتاسیسات ساختمانی 
9812491398/11/29مرتضی فرجیشرکت سایپاراه و ساختمان1480461398/11/19  ارزیابی ملک
9812511398/11/29حامد صیدیشرکت ارتباطات زیر ساختراه و ساختمان2467251398/10/25  فیبر نوری
9812521398/11/29فرهاد سعیدیشرکت دشت گل کردستاندامپروری و دامپزشکی100/98/16851398/11/2412,000,000 قیمت دام زنده
9812531398/11/29علی اکبر عبادیشرکت دشت گل کردستاننقلیه موتوری100/98/16861398/11/24  خودرو سواری
9812541398/11/29احمد فرتاشهلال احمرنقلیه موتوری98/21/40/50361398/11/19  خودرو و موتور سیکلت
9812541398/11/29محمود موسی پورنقلیه موتوری  
9812541398/11/29مهدی شاکرینقلیه موتوری  
9812561398/11/29عسگر عبدالرحمانیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029846221398/11/29  ارزیابی ملک
9812571398/11/29احمد فرج پورشهرداری منطقه 4راه و ساختمان1049832541398/11/28  ارزیابی ملک
9812571398/11/29رحمت اله سبحانیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029846211398/11/29  ارزیابی ملک
9812581398/11/29علی خدا ویسیاداره امور مالیاتیراه و ساختمان116/190851398/11/27  ارزیابی ملک
9812581398/11/29عبدالمجید یار احمدیراه و ساختمان  
9812581398/11/29حشمت اله زارعیراه و ساختمان  
9812591398/11/29حسین کیانیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-434521398/11/20  21/3         M²
9810271398/12/04امیر کاوندی رهنماراه و شهرسازیراه و ساختمان98-441601398/12/3  ارزیابی ملک
9810281398/12/04سید محمد اسماعیل دزفولیانشهرداری منطقه 1کشاورزی2019839281398/11/30  2862/48 M²
9810331398/12/04عبدالرحیم سلیمانیانبیمه البرزراه و ساختمان2329841398/11/29  ارزیابی ملک
9810331398/12/04اقبال رستمی  
9810331398/12/04یداله شاهوردی  
9810341398/12/04محمد رضا مرادیسازمان امور تملیکیراه و ساختمان981639891398/11/28  ارزیابی ملک
9810341398/12/04فرشید کریمیراه و ساختمان  
9810341398/12/04ولی شیخ علیراه و ساختمان  
9810351398/12/.4جواد صدیقیدادگستری نهاوندکشاورزی10646041398/11/26 رایگانبررسی پرونده
9810351398/12/.4فرامرز راهپیماکشاورزی 
9810351398/12/.4سید محمد اسماعیل دزفولیانکشاورزی 
9810361398/12/04محمود مشایخی کرهرودیدادگستری همدانراه و ساختمان10033711398/11/06  ارزیابی ملک
9810371398/12/.4ولی رضاییصنعت ، معدن و تجارت مواد ( فلزات )98/486821398/12/3  تشخیص طلا
9810381398/12/.4طالب احمدوندشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029847231398/12/3  ارزیابی ملک
9810391398/12/07یداله عابدیشهرداری نهاوندبرق و ماشین آلات98/02/143941398/12/1  تعیین اجاره بها
9810401398/12/.4اکبر صابران همدانیشهرداری نهاوندبرق و ماشین آلات98/02/143041398/12/1  قیمت گذاری
9810411398/12/04غلامحسین تقویهلال احمرراه و ساختمان98/21/40/51791398/12/1  تعیین اجاره بها
9810411398/12/04شهرام احمدیراه و ساختمان  
9810411398/12/04سیده معصومه حسینیراه و ساختمان  
9810421398/12/04حشمت اله زارعیسازمان امور تملیکیراه و ساختمان981637061398/11/6  ارزیابی ملک
9810421398/12/04محمد مهدی مظهری آواراه و ساختمان  
9810491398/12/05علی خداویسیاداره امور مالیاتیراه و ساختمان116/190851398/11/27  ارزیابی ملک
9810491398/12/05عبدالمجید یار احمدیراه و ساختمان  
9810491398/12/05حشمت اله زارعیراه و ساختمان  
9810511398/12/05بیت اله عبدیراه و شهرسازیحسابداری و حسابرسی98-434191398/11/27  بررسی پرونده
9810531398/12/06غلامحسین تقویراه و شهرسازیراه و ساختمان98-445431398/12/4  ارزیابی ملک
9810531398/12/06محمد روستاییراه و ساختمان  
9810531398/12/06سعید کاظمیراه و ساختمان  
9810721398/12/07علی خداویسیاداره اقتصاد و داراییراه و ساختمان122-2-7396-981398/11/30  ارزیابی ملک
9810731398/12/07مسعود بیک زادهراهداری و حمل و نقلبرق و ماشین آلات75/49001398/11/19  آهن آلات و لاستیک
9810741398/12/07اکبر صابران همدانیدادگستری همداننقلیه موتوری8369791398/9/21 رایگانبررسی پرونده
9810741398/12/07احمد فرتاشنقلیه موتوری 
9810741398/12/07محمود موسی پورنقلیه موتوری 
9810741398/12/07مرتضی مهرجونقلیه موتوری 
9810741398/12/07داوود بختیارینقلیه موتوری 
9810741398/12/07مهدی شاکرینقلیه موتوری 
9810741398/12/07محسن شیرزادینقلیه موتوری 
9810751398/12/.7یداله شاهوردیشهرداری منطقه 3راه و ساختمان2039824801398/12/6  ارزیابی ملک
9810771398/12/07فرشید کریمیاحمد احمدوندراه و ساختمان 1398/12/5  ارزیابی ملک
9810781398/12/07اکبر صابران همدانینیروگاه مفتحنقلیه موتوری3478/45921398/12/1  آهن آلات و 2 دستگاه تریلر
9810801398/12/07ایوب رسولیاداره تعاون ، کار و رفاهحسابداری و حسابرسی28079/81398/11/2120,000,000 بررسی پرونده
9810901398/12/10حسین جلالیاندادگستری همدانراه و ساختمان9606001398/12/5  ارزیابی ملک
9810921398/12/10عبدالمجید یار احمدیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029849731398/12/10  ارزیابی ملک
9810921398/12/10شاهرخ انصافیانصنعت ، معدن و تجارت تاسیسات ساختمانی98/501561398/12/8  بررسی پرونده
9811011398/12/10مسعود بیک زادهراهداری و حمل و نقلبرق و ماشین آلات75/434801398/10/15  تعیین اجاره بها
9811021398/12/10موسی رسولیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029849481398/12/8  ارزیابی ملک
9811091398/12/11حبیب اله مظاهریراه و شهرسازیکشاورزی16/2102921398/12/10  صورت برداری اراضی
9811141398/12/11عرفان عباسیانشهرداری منطقه 1راه و ساختمان2019837011398/11/20  142/58    M²
9811171398/12/12فرزاد بهرامیشهرداری منطقه 2کشاورزی2029843181398/11/19  ارزیابی زمین
9811181398/12/12علی شجاعی ثابتراه و شهرسازیراه و ساختمان98-455571398/12/1015,000,000 80           M²
9811181398/12/12امیر کاوندی رهنماراه و ساختمان15,000,000 73          M²
9811181398/12/12اصغر شهبازیانراه و ساختمان15,000,000 73         M²
9811191398/12/12کوروش ابلقیجهاد کشاورزیکشاورزی12/7/88331398/11/20  تعیین قدمت بنا
9811261398/12/12احد سحرینادر عقیلیانامور بازرگانی98/151398/12/8  بررسی پرونده
9811281398/12/12حاتم کیانیشهرداری منطقه 4امور ثبتی1049835101398/12/11  ترسیم کروکی و تعیین مساحت
9811291398/12/12امیر حیدریشرکت پیشگامان امنیتکامپیوتر1781398/12/123,000,000 پرینتر رنگی
9811331398/12/13غلامحسین تقویپست بانکراه و ساختمان98/239431398/12/11  ارزیابی کارخانه
9811331398/12/13سعید کاظمیراه و ساختمان  
9811331398/12/13رحمان کولیوندراه و ساختمان  
9811351398/12/13حاجی رضا احمدی متمایلصنعت ، معدن و تجارت الکترو شیمی98/418251398/10/16  بررسی پرونده
9811361398/12/13عبدالرحیم سلیمانیانشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029850701398/12/13  ارزیابی واحد تجاری
9811371398/12/15غلامرضا نعیمیجهاد کشاورزیکشاورزی14/17/62581398/12/12  تعیین قدمت بنا
9811381398/12/13سید امیر احقرسازمان عمرانبرق و ماشین آلات2077986201398/12/12  قیمت گذاری
9811391398/12/14سید سعدی وفائیشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029847691398/12/4  ارزیابی ملک
9811401398/12/7اکبر صابران همدانیشهرداری نهاوندنقلیه موتوری98/02/1413041398/12/125,000,000 قیمت گذاری
9811471398/12/14احمد فرج پورهلال احمرراه و ساختمان1/98/16499231398/11/2610,480,000 تعیین اجاره بها
9811471398/12/14احمد آبرومندیراه و ساختمان10,480,000 
9811471398/12/14علیرضا معصومیراه و ساختمان10,480,000 
9811641398/12/11غلام عباس ابوالفتحیجهاد کشاورزیکشاورزی14/17/103581398/12/11  تعیین قدمت بنا
9811651398/12/15علیرضا آهوخشبانک سپهراه و ساختمان1/98/15401561398/11/67,300,000 تعیین اجاره بها
9811651398/12/15علی رحیمی فرراه و ساختمان7,300,000 
9811651398/12/15داریوش حمزه جوراه و ساختمان7,300,000 
9811671398/12/15محمود مشایخی کرهرودیسازمان عمرانراه و ساختمان207986301398/12/1323,650,000 تعیین اجاره بها
9811681398/12/15سید مهدی حسینیانشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029851411398/12/15  ارزیابی ملک
9811801398/12/17یداله شاهوردیراه و شهرسازیراه و ساختمان98/10681398/11/530,000,000 بررسی تاخیر پروژه
9811801398/12/17مرتضی فرجیراه و ساختمان30,000,000 
9811801398/12/17مسعود کرمیراه و ساختمان30,000,000 
9811811398/12/19محمود موسی پورسیما ضیائینقلیه موتوری1507/1871398/12/17  خودرو سواری
9811821398/12/19محمد علی جاوید فردجهاد کشاورزینقشه برداری14/17/104721398/12/177,000,000 تعیین قدمت بنا
9811831398/12/19محمد رضا مرادیسازمان عمرانراه و ساختمان207986191398/12/12  ارزیابی ملک
9811861398/12/19بهرنگ مجیدیشهرداری منطقه 4معماری داخلی9.8122E+101398/12/15365,000,000 517/92     M²
9811871398/12/20امیر حسین برومند نیاشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029852601398/12/20  ارزیابی شاهجوی
9811881398/12/20داریوش حمزه جوشهرداری منطقه 2راه و ساختمان2029851031398/12/14  ارزیابی مغازه
9812001398/12/21داریوش زند اکبریفنی و حرفه ای همدانراه و ساختمان23/89361398/12/21  قیمت گذاری
9812091398/12/24محمد خدائیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-423441398/11/20   
9812101398/12/24سید منصور موسویشهرداری منطقه 3کشاورزی2039828141398/12/21  34554/55  M²
9812131398/12/24منصور زاهدی کیوانشرکت کشت و صنعت پگاهکشاورزی811/98/9681398/12/24  قیمت گذاری
9812131398/12/24محمد رضا شیریدامپروری و دامپزشکی  
9812151398/12/25علیرضا دزفولیانشهرداری منطقه 1راه و ساختمان2019837011398/11/20  142/58      M²
9812201398/12/26حسین ونائیشهرداری منطقه 3کشاورزی2039828741398/12/26  443/39     M²
9812221398/12/26اقبال رستمیراه و شهرسازیراه و ساختمان98-474481398/12/25  89/46       M²

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *